Брошура на А.А. за спонсорството от Кларънс С. 1944г. - Форум на АА в България

[ Ново съобщение · Потребители · Правила на форума · Търсене · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: elica  
Брошура на А.А. за спонсорството от Кларънс С. 1944г.
July Дата: Четвъртък, 22-08-2019, 8:11 PM |Съобщение 1
С опит
Група: Администратор
Постове: 328
Статус: Извън линия
Направо от 12-те стъпки
Брошура на А.А. за спонсорството от Кларънс С. 1944г
Това е първата брошура, написана някога за спонсорство. Тя е написана от Кларънс Х. Снайдер в началото на 1944 г. Първоначалното и заглавие е трябвало да бъде "А. А. Спонсорство ...ангажимент и отговорности". Отпечатана е от Централния комитет на Кливланд под заглавието: „Спонсорството в А.А. възможности и отговорности“.
Предговор
Всеки член на Анонимни алкохолици е потенциален спонсор на нов член и трябва ясно да разпознава ангажиментите и службата на такава отговорност.
Получаването на възможност да се приложи намерението на АА да се помогне на страдащите от алкохолизъм води до реални и много важни отговорности. Всеки член ангажиран със спонсорство на друг алкохолик трябва да помни, че той предлага последния шанс за възстановяване, здрав разум и дори самият живот.
Щастието, здравето, сигурността, здравия разум и живота на хората са нещата, които ние държим в равновесие, когато спонсорираме алкохолик.
Никой от нас не е достатъчно мъдър, за да усъвършенства програма за спонсорство, която да може успешно да се прилага във всеки случай. На следващите страници, обаче, ние очертахме предложен начин на действие, който се допълва от собствения опит на участника и се оказа успешен.
Лични ползи от това да бъдеш спонсор
Никой не може да извлече максимална полза от всяко общуване, с което е свързан, освен ако той безрезервно се ангажира с важните дейности. Разширяването на А.А. с по-голяма полза за повече хора е пряк резултат от присъединяването на нови, достойни членове или сътрудници.
Всеки A.A. който не е преживял радостите и удовлетворението от това, че помага на друг алкохолик за да си възвърне мястото в живота, все още не е осъзнал напълно ползите от това братство.
От друга страна, трябва ясно да се има предвид, че единствената възможна причина за присъединяването на алкохолика към A.A. е за благото на този човек.
Спонсорството никога не трябва да се предприема за:
Нарастване на групата
За лично удовлетворение и слава
Защото спонсорът чувства, че е негов дълг да поправи света
Докато човек не поеме отговорността да изведе едно треперещо, безпомощно човешко същество по пътя към превръщането му в полезен и щастлив член на обществото, то той не се е наслаждавал на пълния трепет от това да си А.А.
В началото
Повечето хора имат сред своите приятели и познати някой, който би се възползвал от нашите идеи. Други имат имена, дадени им от църквата, от техния лекар, от техния работодател или от някой друг член, който не може да осъществи пряк контакт.
Поради широкия обхват от дейности на A.A., хората често идват от необичайни и неочаквани места.
В такива случай трябва да влезем във връзка веднага щом е възможно и да съберем факти като: семейно положение, домашни отношения, финансово състояние, навици за напитки, статут на заетост и други, които са лесно достъпни, и ни се дават на разположение.
Ако изглежда, че имаме кандидат
Много време и усилия могат да бъдат спестени ако колкото се може по-скоро научим:
Човекът ** наистина ли има проблем с пиенето?
Дали той знае, че има проблем?
Иска ли да направи нещо за пиенето си?
Иска ли помощ?
* Мъжка форма се използва навсякъде за простота, въпреки че е предназначена да включва и жени.
Понякога отговорите на тези въпроси не могат да бъдат дадени докато не се получи някаква представа за A.A. а с това и възможност за мислене. Често ни се дават имена, които след контакт показват, че кандидатът в никакъв случай не е алкохолик или е удовлетворен от настоящия си начин на живот. Не бива да се колебаем да премахнем тези имена от нашите списъци. Уверете се, обаче, че човекът знае къде може да ни намери по-късно.
Кой може да стане член?
А.А. е общество от мъже и жени, обединени от тяхната неспособност да използват разумно алкохол в каквато и да е форма. Не могат да го използват с полза и за удоволствие. Очевидно е, че всички нови членове трябва да бъдат същите хора, страдащи от същото заболяване.
Повечето хора могат да пият разумно, но ние се интересуваме само от тези, които не могат. Парти пиячи, социалните пиячи, пиячите по празници и други, които продължават да имат повече удоволствие от болката от пиенето си, не ни интересуват.
В някои случаи човекът може да повярва, че е социален пияч, когато определено е алкохолик. В много от тези случаи трябва да мине повече време, преди този човек да е готов да приеме програмата ни. Бързането с такъв човек, преди той да е готов, може да съсипе шансовете му да се превърне в успешен A.A ... Никога не отнемайте възможността за бъдеща помощ чрез прекалено притискане в началото.
Някои хора, макар и определено да са алкохолици, не пожелават и нямат за цел да подобрят техния си начин на живот, и докато не им се случи ... А.А. няма какво да им предложи.
Опитът показва, че възрастта, интелигентността, образованието, предисторията или количеството алкохол от което се напива, малко ли е, или изобщо колко е не определя, дали това лице е алкохолик или не.
Предлагане на план
В много случаи физическото състояние на човека е такова, че трябва да бъде приет в болница, ако изобщо е възможно. Много членове на А.А. вярват, че достатъчна по време хоспитализацията, без семейни и бизнес грижи, предлага ясно предимство както за избистряне на ума, така също и за по ясно намерение за бъдещето. В много случаи периодът на хоспитализация бележи началото на нов живот.
Други членове са също толкова уверени, че всеки човек, който желае да научи за програмата за живот на А.А., може да го направи в собствения си дом докато се занимава с обичайната си професия. Хиляди случаи са се оказват добри по всеки от начините.
Предложени стъпки
Следващите абзаци очертават предложеният начин на действие за представяне на A.A., който може да бъде осъществен у дома или в болницата.
Определяне като алкохолик
1. Срещайки се с нов кандидат, най - добре е да се определяме като обикновен човек, който е намерил щастие, удовлетворение и спокойствие чрез А.А. Незабавно дайте ясно да се разбере, че сте човек, ангажиран с работа за да си изкарвате прехраната. Кажете му, че единствената причина да вярваш, че можеш да му помогнеш, е, че сам си алкохолик и си имал преживявания и проблеми, които може да са подобни на неговите.
Разкажете собствената си история
2. Мнозина членове са открили, че е желателно да споделят в началото своята лична история за пиене, от което следва получено доверие и обещава по- сърдечно взаимодействие.
Важно е в разказа с историята на вашия живот докато сте пили да разкажете за маниерите си като алкохолик, а не като за поредица от хумористични случки по пиянски събирания. Това ще даде възможност на човека да получи ясна представа за алкохолизма, и ще му помогне да определи по-категорично дали е алкохолик.
Вдъхнато доверие в АА
3.В много случаи кандидата ще е опитал различни средства за контролиране на неговото пиене, включително хобита, църква, промени в местопребиваването, промяна на месторабота и други различни планове за контрол.
Те, разбира се, са били неуспешни. Посочете поредицата си от неуспешни усилия да контролирате пиенето ... абсолютните и безплодни резултати от тях и това, че успяхте да спрете да пиете чрез прилагане на принципите на A.A.
Това ще насърчи кандидата да очаква с увереност трезвост в А.А. въпреки многото минали неуспехи, които може да е имал с други начини.
Разговори за плюсовете
4.Кажете честно на кандидата, че не може бързо да разбере всички предимства, които идват при него чрез А.А. Кажете му за щастието, спокойствието, здравето, а в много случаи и за материалните облаги, които са възможни чрез разбиране и прилагане на начина на живот на А.А.
Изложете важността от четенето на книга
5.Обяснете необходимостта от четене и препрочитане на книгата Анонимни алкохолици. Посочете, че тази книга дава подробно описание на инструментите на A.A. и предлага методи за прилагане на тези инструменти за изграждане на основа за щастлив живот.
Това е добър момент да се подчертае значението на дванадесетте стъпки и четирите абсолюта.
Качества потребни за успех в А.А.
6.Предайте на кандидата, че целите на A.A. трябва да осигуряват начини и средства за алкохолика да си възвърне нормалното място в живота. Желанието, търпението, вярата, следването и приложението им са най-важни и определящи начина на действие на всеки отделен индивид за получаване на пълни ползи от А.А.
Въведете вяра
7. Тъй като вярата в Сила, по-голяма от самия себе си, е сърцето на програмата на А.А., и тъй като тази идея често е трудна за нов човек, спонсорът трябва да се опита да въведе начало на разбирането на тази много важна особеност.
Често това може да бъде направено от спонсора, чрез собствените му трудности при възприемането на духовното разбиране и методите, които използва, за да преодолее трудностите си.
Слушайте неговата история
8. Докато говорите с новодошлия, отделете време да слушате и наблюдавате реакциите му, за да можете да представите информацията си по по-ефективен начин. Нека и той да говори.
Запомни ...Прави го просто!
Вземете го на няколко сбирки
9. За да се даде на новия член обща и пълна картина за А.А., спонсорът трябва да го отведе на различни сбирки на удобно разстояние от неговия дом. Посещаването на няколко сбирки дава възможност на новия човек да избере група, в която ще бъде най-щастлив и ще му е най - удобно, и е изключително важно да позволим на кандидата да вземе собствено решение към коя група ще се присъедини.
Изяснете му, че той винаги е добре дошъл на всяко сбирка и може да промени домашната си група, ако пожелае.
Разяснете А.А. на семейството на кандидата
10. Успешният спонсор полага усилия и прави всичко необходимо, за да се увери, че най-близките и тези, които са най-заинтересовани за кандидата (майка, баща, съпруга и т.н.) са напълно информирани за А. А., неговите принципи и цели.
Спонсорът гледа, тези хора да са поканени на сбирки и ги държи във връзка с настоящата ситуация по отношение на кандидата по всяко време.
Помогнете и проследете болничния престой
11.Човека ще спечели повече от болничния престой ако спонсора опише преживяването и му помогне с това какво да очаква проправяйки път за онези членове, които ще го потърсят.
Съветвайте се с по-стари членове в А.А.
Тези предложения за спонсориране на нов човек в A.A. по никакъв начин не са завършени. Те са предназначени само за рамка и общи насоки. Всеки отделен случай е различен и трябва да бъде възприеман като такъв. Допълнителна информация за спонсориране на нов човек може да бъде получена от опита на по-старите в работата.
Съ- спонсорство между по- опитен и по- нов работещ с кандидат се оказва много задоволително. Преди да поеме отговорността за спонсориране, членът трябва да се увери, че е способен и готов да даде време, усилия и да е помислил за задълженията с които е свързана тази отговорност.
Може би той ще иска да избере съ-спонсор, който да сподели отговорността, или може да чувства необходимо да поиска от друг да поеме отговорността за човека, с когото се е заел.
Ако ще бъдете спонсор- бъдете добър спонсор
(* Тези препоръки не бяха включени в първоначалния проект на тази брошура. Те бяха добавени за първите и последващите печатни издания.)
Преди да започне стъпките, спонсорът трябва първо да разбере дали хората, които са поискали да следват пътя наистина са алкохолици и също толкова важно, дали смятате, че желаят и са готови да предприемат всичко за да променят живота си и да не пият повече.
(Page 142, Big Book: "Will he take
every necessary step, submit to anything to get well, to stop drinking
forever?")
 
Задайте на кандидата си 3 въпроса:
Мислиш ли, че имаш проблем с пиенето?
Искаш ли да направиш нещо за проблема?
Какво желаеш да направиш?
Ако получите отговорите: (1) да, (2) да, и (3) нещо, и вие чувствате, че човекът е готов да следва насоките без резерви, вие сте готови да продължите по целия път.
Ако смятате, че те не са готови, кажете им го и преминете към следващия човек. (Страница 96, Голяма книга: „Да прекарваме твърде много време в някоя ситуация е да откажем на някой друг алкохолик възможност да живее и да бъде щастлив.“) Програмата и вашето възстановяване не са зависими от спечелването на приятели и влиянието на хората.
 
July Дата: Четвъртък, 22-08-2019, 8:11 PM |Съобщение 2
С опит
Група: Администратор
Постове: 328
Статус: Извън линия
Продължение

Ако смятате, че са готови -  започнете. В стъпките има пет етапа:
Стъпка 1:  Приемане
Стъпки 2 и
3:  Предаване
Стъпки 4, 5, 6 и
7:  Изпълнение
Стъпки 8 и
 9: Възмездяване
Стъпки 10, 11 и 12: Начин на живот;
Изграждане и поддръжка
 
Първа стъпка:
Кой е шефа – те (ние) или алкохола? (Горепосочената квалификация трябва да отговори много на първата половина на стъпката) ...
че животът ни е станал неуправляем, не само пиенето ни - всички фази на нашето съществуване са били и са неуправляеми.
Разбира се, ако не можем да управляваме живота си и действаме по начин, който не е много разумен (неуправляемостта не е нормален живот), тогава трябва да вземем ...
Втора стъпка:
Да повярваме, че сила по-голяма от нас самите, нещо друго, различно от нас може да управлява живота ни. Сила, която може да върне здравия разум към начина, по който живеем. Кои сме ние, за да вярваме, че ние сме най-великите?
Когато направихме  Първа стъпка, признахме, че не можем да управляваме собствения си живот. Когато приехме Втора стъпка, казахме, че някой по-голям от нас може да ни управлява и да ни възстанови. Нуждаехме се от нещо ново, за да имаме нов управител-  жив, любящ Бог.
 
Трета стъпка:
Взехме решението, че трябва да попаднем под ново ръководство, тъй като нашето собствено управление не ни доведе до никъде. И така, ние предаваме волята и живота си в грижата за новия ни мениджър.
Той ще се грижи за нас и ще управлява живота ни, понеже ние признахме в Първа стъпка , че животът ни е неуправляем, и приехме във Втора стъпка, че Той може да ни възстанови до управляемо състояние и здрав разум. В този момент и двамата слизате на колене ...
Докато сте двамата на колене, спонсорът казва:
"Боже, това е ___
(име)
____, той идва при Теб с пълно смирение, за да Те помоли да го напътстваш и насочваш. ______
(име)
_____ осъзнава, че животът му е объркан и неуправляем.
_____ (име) _____ идва при Теб Господи с пълно смирение, и иска да бъде едно от децата ти - да работи за Теб,  да Ти служи и да посвети живота си на Теб.  Да промениш неговата воля и живот така, че да може да бъде инструмент на Твоята любов.
Човека повтаря след спонсора:
„Господи, аз Те моля да ме напътстваш и да ме насочваш,  Реших да Ти предам волята и живота си.
Да Ти служа и да посветя живота си на Теб. Моля те за всичко това в името на Исус Христос. Благодаря Ти, Господи;  Аз вярвам, че ако искам това в молитва, ще получа това, което съм поискал. Благодаря ти Господи. Амин."
Можете да поискате да се отървете от дефектите, които ви накараха да действате по начина, по който сте го направили, като ...
Сега, когато сме попаднали под ново управление, ние вярваме в това, което се казва в Голямата книга в края на стъпките в глава 5 „Как това работи“ („Как действа програмата“):
а) че ние сме алкохолици и не сме в състояние да управляваме живота си
б) че няма човешка сила, която да ни избави от алкохолизма
в) че Бог може и би ни избавил ако Го потърсим.
Четвърта стъпка
Предприехме претърсващ и безстрашен морален инвентар. Трябва да разберем какво имаме, от какво трябва да се отървем и какво трябва да придобием.
Има 20 дефекти на характера за които трябва да проверите - индивидуалните грешки не са необходими за преодоляването, а само за дефектите на характера, които са ги причинили.
Преглеждайки въпросите, вие молите човекът да бъде честен и да признае своите дефекти пред себе си,  пред вас и пред Бога (където двама или повече са събрани в Неговото име, там ще бъде Той). Като даваме получаваме. Като признаваме получаваме.
 
Пета стъпка
Инвентаризацията е на нашите дефекти, а не на нашите случки. Ето дефектите:
Разяждащи обиди, гняв, 
самосъжаление
самомнение, егоизъм, 
лъжа, увъртане, неточност  
омраза
ревност
мързел
развратни мисли
критикарство, бръщолевене, клюки, 
неискреност
страх, малодушие (Cowardice),
самооправдание, 
самоосъждане, вина
нетърпение
фалшива гордост, фалш, отричане
завист
отлагане
отрицателно мислене
перфекционизмът, нетолерантност
ненаситност
 
Сега, след като сте признали тези дефекти, попитайте:
"Не искаш ли да се отървеш от тях?"
Същите тези дефекти причиниха това, живота ти да бъде неуправляем. Как можете да помолите Бог да ви отърве от тези неща, които сте направили в миналото си? Не
можете!
Можете да поискате да се отървете от дефектите, които те накараха да действаш по начина, по който си действал, като вземете...
Шеста стъпка
Бяхте напълно готови (не почти, не само, не частично), за да може Бог да премахне всички (не някои) от тези дефекти. Той не може да премахне неща, които вече са се случили. Готови сте да се отървете от ВСИЧКИ тях, дори от тези, които са забавни.
СПОМНЕТЕ СИ, че оставихте волята и живота си в ръцете на Бог в Трета стъпка, сега идва…
Седма стъпка
На коленете молите тези дефекти да бъдат премахнати, тези недостатъци са изброени във вашата
инвентаризация ... И на колене, спонсорът казва:

 
„Господи, ето твоето дете,
____ (име) ___
Той идва при Теб с пълно смирение, за да помоли за Твоята прошка, вярвайки, че всичко, което поиска в смирена молитва, той ще получи.“
Човека повтаря след спонсора:
„Аз, ___ (име)
___, смирено Те моля Господи, да премахнеш моите дефекти и да простиш моите грехове и прегрешения, моля те с пълно смирение, да премахнеш моите дефекти и недостатъци, защото аз съм едно от твоите деца и аз наистина вярвам.
Благодаря ти, Боже, Амин.“
Спонсор: "Твоите грешки са отстранени в името на Отца, Сина и Светия Дух."
Човека: „Благодаря ти, Боже, Амин.“
Осма стъпка
Съставяте списък на всички хора, които сте наранили, започвайки от себе си, семейството, приятелите, работодателите, служителите и т.н. Ако човекът е участвал в окултизма, трябва да бъде поискано Божието опрощение.
Обсъждаме накратко този списък и питаме дали е готов да направи възмездяване и компенсиране. (Въпроса е риторичен ... предполага се.)
Тогава поправката се прави възможно най-скоро, освен в определени случаи, когато тава е предадено на Бог. Когато тяхната воля не е достатъчна.
Девета стъпка
Правим чрез възмездяване. След като направите тези 9 стъпки вашия „плот“ е изчистен. Вие сте преродени. Както се казва в Голямата книга на стр. 63
(72 Бг. твърди корици) „Ние се родихме отново“
Десета стъпка
Продължавахме да правим лична инвентаризация всяка вечер: навредили ли сте на някого, направили ли сте нещо нередно? Заслужаваш ли златна звезда или черна лепенка?
Молим честно за прошка и всичко ще е простено от Бог- Листа (деня) е чист. Когато грешите веднага го признайте. Ако не сте го направили, използвайте вечерния инвентар за да го направите.
Отнасяйте се към живота си чрез четирите абсолюта:
Абсолютна любов, абсолютна честност, абсолютна безкористност и абсолютна чистота
Действахте ли от Любов?
Честен ли сте?
Бяхте ли безкористен?
Бяха ли чисти мотивите ви?
Всичко трябва да се основават на тези четири неща ...
Единадесета стъпка
Молитвата е да говорим на Бог - медитацията е да Го слушаме. Молете се, четете Голямата книга. Запознайте се с Божието Слово, за да го разберете, когато медитирате. Твоята воля, а не моята, да бъде!
Дванадесета стъпка
Духовното пробуждане е РЕЗУЛТАТ от работата.  Работата и живота с всичките 12 стъпки!
След това трябва да занесете това послание на други.
Нямате послание, освен ако не сте направили първите 9 стъпки и живеете с последните три. Не можеш да дадеш това, което нямаш. Трябва да практикувате тези принципи във всичките си дела.
Сега това е ваша отговорност - да предадете това послание на другите така, както сте го получили.  Да не се променя, да не се разводнява и не се нагажда така, както другите  го могат и го искат в живота си. Ако искат това, което имате, те трябва да направят това, което сте направили.
Предавате наследството си така, както ви е било дадено- Няма друг начин!
Препоръчително е двама души да работят с новодошлите през стъпките, когато е възможно, така че и двамата да могат да получават, както и да дават.
Няма по-лесен, по-нежен начин - това е то. Това е Програмата за възстановяване, както беше през 30-те години в Охайо. Такава, както д-р Боб я е дал.
Можете и ще се възстановите, не е нужно да останете болни – можете и ще получите добро! Това е решението. Това е „Как това работи“.( HOW IT WORKS)
Вървете по щастливия път на възстановяване; вървете с високо вдигната глава, знаейки че чрез вас Бог ще помогне и на други да се възстановят, както и вие.
Бог да благослови и да бъде с вас.
 
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz