Начало » Артикли » АА в изправителни учреждения


Авторските права на английските текстове поместени в сайта принадлежат на АА Grapevine, Ins 2002; Оригиналните текстове са на собственика на сайта: http://www.aa.org

АА в лечебни учреждения

АА в лечебни учреждения
Превод
Авторските права принадлежат
на @ AA.W.S. Ins.

АА В ЛЕЧЕБНИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

„Практиката показва, че най-
стабилен имунитет против
алкохола дава интензивната
работа с други алкохолици.
Тя помага там, където всички
други средства са безсилни”
„Анонимни Алкохолици”, с. 86

От момента, от който един от начините, който помогнал на основателите на АА да запазят трезвостта си става донасянето идеите на Общността в болниците, много от алкохолиците откриха огромното значение на работата в лечебните и изправителните учреждения с онези, които страдат от алкохолизъм. В тази брошура се привеждат кратки изводи от колективния опит.
По какъв начин донасянето на идеите на АА до алкохолиците в лечебните учреждения помага да укрепим собствената си трезвост?
Много от трезвите членове на АА са открили, че най-доброто средство срещу „сухото” пиянство или срещу пристъпите на самосъжаление се явява работата с алкохолици, които все още страдат. Да виждаш как се възстановяват други алкохолици,е не по-малко драгоценна награда отколкото собствената ни трезвост.
А къде ще намерите по-добро място за търсене на онези, които все още страдат от тази болест, отколкото в болница или каквото и да е друго лечебно учреждение? Тази идея е едва ли не по-голяма, отколкото самото движение АА.
През 1934г. един трезв алкохолик на име Бил У. продължавал да опитва да помогне на пияниците, намиращи се в Ню-Йоркската болница Таунс. По това време никой от тях не проявявал интерес към Програмата, но самият Бил оставал трезвен.
След около шест месеца Бил и още един трезв алкохолик, д-р Боб С. посетили алкохолик в болницата на гр. Акрон, щат Охайо. Независимо от това, че отначало там ги посрещнали доста недружелюбно, те продължавали да ходят, за да запазят собствената си трезвост. Това им помагало и по такъв начин Бил и д-р Боб станали създатели на своеобразна верижна реакция за „самопомощ”, която сега носи името „Анонимни Алкохолици”.
От този момент насетне по цял свят стотици хиляди членове на АА посещават алкохолиците в такива места. Спонсорството и работата по Дванадесета стъпка с болни от алкохолизъм там, където се намират, отдавна вече са станали един от най-важните и носещи радост начини за поддържане на нашата собствена трезвост.
В днешно време, за разлика от 30-те и 40-те години алкохолиците могат да получат професионална помощ в най-различни лечебни учреждения. Практически във всяко едно от тях членовете на АА могат да носят нашите идеи на надежда за възстановяване. Както в държавните, така и в частните болници често разполагат с отделения за лечение на алкохолизъм и детоксикация. С алкохолиците се занимават наркологични кабинети, немедицински центрове за детокс, „домове на половината път”, рехабилитационни центрове, домове и ферми за лечение и отдих, амбулаторни клиники. Някои организации съдържат и изтрезвители. В клиниките и учрежденията от такъв тип обикновено здържат алкохолиците, които се нуждаят от помощ. Лекари, социални работници, психолози и психотерапевти имат работа с много проблемни пиячи.
По такъв начин, за членовете на Общността, които желаят да укрепят трезвостта си и да намерят допълнителен източник за радост и надежда в АА, има възможност всичко това лесно да бъде намерено. Именно в болниците или в най-близкото до вас лечебно учреждение се намират онези много алкохолици, които страдат.
Много от нас в АА са убедени, че такова понятие като неуспешна работа по Дванадесета стъпка не съществува. Ако тази работа съхранява нашата трезвост – това вече е успех. Е, ако в резултат на тази дейност придобие трезвост и някой друг алкохолик, то може да се каже, че действителността е надминала очакванията ни. Всичко, което се изисква от нас е да станем проводници на идеите на АА. Всеки опит да помогнем на друг алкохолик прави с нас чудо и води до успех тогава, когато всичко останало търпи неуспех.
Действително ли медицинските учреждения искат да има в тях АА?
Сбирки на АА се провеждат в много лечебни учреждения. Като правило, тези учреждения смятат, че АА носи полза за техните пациенти.
Как членовете на АА работят с такива лечебни учреждения?
По най-различни начини.
Това, което работи на едно място, може да не е подходящо на друго. Големите болници, в които пациентите преминават продължителен курс на лечение, могат да използват помощта на АА по един начин, а неголемите детокси – по съвсем друг.
Материали за сътрудничеството с лечебните учреждения може да получите от Централното бюро по Служене. В тях се съдържат принципите на работа, образци на писма към администрацията, препоръки по провеждането на презентации за пациентите и медицинския персонал и друга информация, която може да се окаже полезна за местните комитети на АА по сътрудничество с лечебните учреждения.
Ако във вашия район няма такъв комитет, вие, може би ще тръгнете да го създавате. В някои региони с тази работа се занимават комитети по връзките с болниците и учрежденията. Брошурата „Как членовете на АА си сътрудничат с професионалните работници” отговаря на конкретните съмнения за спазването на Традициите на АА при такава работа. Брошурата „Въпроси и отговори за наставничеството” дава препоръки за това как да се помага на новодошъл, който немного се е запознал с АА в лечебното учреждение.
Във всеки случай е необходимо щателно изучаване на обстановката на място. Членовете на АА са открили, че такава работа по Дванадесета стъпка изисква огромна гъвкавост. В едни региони, за да се помогне да се създадат мостове между медицинските учреждения и групата на АА местният комитет на АА по връзките с лечебните учреждения действа съвместно с комитета по сътрудничество с професионалните работници (ако такъв съществува). В други градски и регионални структури по служене в АА съществуват комитети по временните връзки. Някакъв единствен „правилен” начин не съществува – ефективни могат да се окажат най-различни видове сътрудничество, съвместно разработени от групите на АА и лечебните учреждения.
Например, едно лечебно учреждение може да води на отчет своите бивши пациенти, които сега поддържат трезвостта си благодарение на АА. Когато някой от пациентите се изписва от центъра, персоналът се свързва със свой „випусник” и го моли да стане временен наставник на този пациент и да му помогне да се закрепи в АА. Друго такова заведение просто се обръща за помощ към доброволните помощници от АА. Много от осъзнаващите своята отговорност членове на АА с радост откликват на молбите за помощ, постъпващи от учрежденията. Някои от тях проявяват инициатива сами и отиват по болниците, стараейки се да занесат там идеите на АА.  Ако вие се замислите за това да се занимавате с такова служене, обърнете се за препоръки към брошурата „Да създаваме мостове”.
В края на краищата, при всеки пациент на такова учреждение е имало проблеми, възникнали непосредствено от алкохола. Дали са се оказали там доброволно или под натиска на началството, семейството или даже по присъда, не е чак толкова важно.
Ще може ли всеки член на АА да създаде тясна връзка с всеки пациент?- Естествено, че не. Но, може, дори и само един от пациентите да се идентифицира с вас или ако вие съумеете да запалите желание за придобиване на трезвост с помощта на АА в някой от тях. Вие сте способни да отговорите на въпрос или, в крайна сметка, да покажете къде се намира отговорът.
Вие може да изпитате неописуемо чувство, когато след много месеци и даже години, на някаква обичайна група към вас подходи усмихнат непознат и каже: „Ти не ме помниш, но аз те помня. Ти идва в болницата, когато аз лежах там. Тогава аз още не бях готов, но преди няколко месеца си спомних думите ти, и ето ме тук – трезв!”.
Естествено, много зависи от това, доколко много надеждни членове на АА са готови добросъвестно да спазват договореностите с учрежденията и организациите. Опитът показва, че: ако администраторът или главният лекар се обръщат към съответния комитет на АА с молба за организиране на група в учреждението, а в него няма достатъчно количество хора, желаещи да занесат нашите идеи, то е по-добре за нищо да не се договаряте, отколкото да устройвате сцени от типа „кино няма да има”.
Много местни служби на АА организират информационни презентации на Анонимни Алкохолици. Тези сбирки могат да се регулират по продължителност, за да задоволят потребностите на учреждението. Типичната програма може да се състои от един или няколко филма за АА и изложение на един или няколко членове на АА на тема: „Какво е АА и какво НЕ е”.
Какви качества трябва да притежава член на АА, за да носи идеите на Общността в лечебните учреждения?
1. Добра трезвост

Никой не може да  каже, какъв точно трябва да е трябва да срокът на трезвост. Някои, неотдавна придобили трезвост членове на Общността прекрасно се справят с тази мисия, особено заедно с по- опитен член на АА. На други им трябва доста дълъг период на трезвост, преди да могат да се заемат с такава дейност.
2. Собствен алкохолен опит и опит във възстановяването.
Това, разбира се, е особено важна и уникална съставна част от нашата квалификация. За да занесете идеите на АА, за вас не е задължително да лежите или да сте лежали в това лечебно заведение. Точно така както не е необходимо да сте в затвора, за да работите по Дванадесета стъпка с алкохолиците, които се намират в изправителните учреждения.
3. Здравомислие.
Нашата Общност от непрофесионалисти твърдо се обявява против каквато и да било организираност на АА. Както е известно на нашите членове, при нас не съществуват никакви правила или началници от АА.
Напротив, лечебните заведения трябва да бъдат добре организирани, за да се справят успешно с поставяните им задачи и да отговорят на определени изисквания на законодателството. Техният персонал често пъти трябва да бъде професионално подготвен, ако учреждението разчита на получаване на съответните лицензи. Сътрудниците твърде отговорно се отнасят към своите служебни задължения.
Алкохолизмът е смъртоносно заболяване. Когато ние споделяме своя опит, сила и надежда, ние разбираме, че това е сериозна работа.
4. Оптимизъм и смирение.
Ние просто излагаме идеите на АА пред алкохолика, намиращ се на лечение. Как той ще постъпи с тях, не е наша работа. Той/тя могат да ги пренебрегнат или да ги използват. На алкохолика е необходима свобода на избор и ние не следва да се преизпълваме със самодоволство, ако се възползва от тези идеи, или да се гневим, ако той ги игнорира.
5. Умение да се подчинява.
При занасяне на идеите на АА в лечебното учреждение нашите лични стремления трябва да се подчиняват в два аспекта:
Първо, висш авторитет в работата на АА, разбира се, е Бог, така както той се отразява в груповото ни съзнание. Понякога заради благото на АА и заради тези, на които се стремим да помогнем, на нас както отделни хора ни се налага да постъпваме така, както не ни харесва.
Второ, медицинското учреждение ръководи своите пациенти и клиенти и носи отговорност за тях. Ако членовете на АА не спазват правилата и реда в лечебното учреждение, то могат и да не ги пуснат там следващия път.
Поради това, работата по Дванадесета стъпка в лечебните учреждения изисква търпимост и самодисциплина. При това е необходимо да помним, че ние не следва да нарушаваме нашите Традиции.
6. Надеждност.
Когато се поемат определени задължения от АА пред лечебното учреждение, ние вече не можем да подведем нашата Общност, като не изпълнявайки ги напълно. Ние сме готови на  всичко заради добросъвестното изпълнение на това, което сме обещали от името на АА.  Стараем се да удържим на думата си независимо от обстоятелствата.
Това, което хората ще мислят за АА, зависи от нас. Ако ние сме надеждни, то и Общността ще изглежда надеждна. Ако ние обаче сме ненадеждни, то и на АА няма да се гледа по най-добрия начин. Доколкото нашите отношения с обществеността се градят на привлекателността, а не на пропагандата, всеки решава сам как да бъде показана от него привлекателността на начина на живот в АА.
7. Дълбоки знания за АА.
Членовете на АА, посетили само няколко сбирки на една-две групи в един район, едва ли притежават широки познания за Общността.
За да станете колко се може по-полезен проводник на идеите на АА, постарайте се да ходите във всички местни групи. В допълнение към това, крайно полезно е и дълбокото познаване на литературата на АА.
Колкото по-дълбоко и по-широко е нашето разбиране за всички аспекти на дейността на Братството (вкл. всичките три наши завета – Възстановяване, Единство, Служене), толкова повече можем да предложим на объркания от проблеми новак.
8. Способност да се занимаваме с нашите собствени работи.
Работата по Дванадесета стъпка в лечебното учреждение може да се яви сериозно изпитание за нашата способност да съсредоточим вниманието си върху нашата главна цел „да оставаме трезви и да помагаме на други алкохолици да достигнат до трезвост”.
Ние не разпространяваме знания за алкохолизма, религии, медицина или каквото и да било още сред алкохолиците. За да занесем идеите на АА, ние споделяме личния си опит, сила и надежда. Да критикуваме който и да било лечебен център или който е да било от персонала, да указваме как да бъде лекуван или не пациента, не е наша работа. Целта на АА не се заключава в това.
Ние имаме личен опит в алкохолизма, който сега споделяме заедно с това, което сме научили за възстановяването. Нашите страдания и нашето възстановяване, на което сега се наслаждаваме, може да даде надежда на други хора, които все още страдащи от алкохолизма. Нещо повече, давайки всичко това безвъзмездно, без да очакваме награди и похвали, ние укрепваме собствената си трезвост.
Как ние устройваме контакти с лечебните учреждения?
Това, как се осъществява подобна дейност в АА, в зависимост от мястото, се случва по различни начини. В основни линии, това става по една от следните схеми:
а) Вашата местна Интергрупа или Съвет по Служене в АА
Това е вярното място, от което би трябвало да се започне. В много регионални служби има комитети по връзките с лечебни и други учреждения. Те се договорят за провеждане на сбирки на АА в тези учреждения, организират посещения на пациенти, осигуряват постоянна наличност на АА литература и могат да се договарят за спонсорство или временни контакти за изписващите се алкохолици.
Обикновено членовете на тези комитети са добре запознати с условията в местните лечебни учреждения. Те се стараят да запазят линиите за връзка прости и открити, за да избегнат възможни усложнения в работата. Те също се стараят да избягват дублиране на усилията, координирайки цялата дейност на АА, така че Братството да изпълнява своите ангажименти. Всеки такъв комитет се занимава със своите работи в рамките та Традициите на АА. Опит по такава работа може да се намери в брошурите и материалите по служене в АА.
б) Вашият регионален съвет по служене в АА
В много региони този орган на служене в АА има съответстващи комитети, които осъществяват работата, упомената по-горе.
Това може да бъде и комитет по сътрудничеството с професионалните работници, работещ или при Регионалния Офис или при Съвета по служене в АА.
За да се запознаете с работа на такъв комитет, прочетете „Препоръки по работата на комитетите по сътрудничество с професионалните работници”, брошурите „Ако Вие сте професионален работник” и „Как членовете на АА си сътрудничат с професионалните работници”.
в) Вашите местни групи на АА
В много групи техните представители по връзки с учрежденията информират членовете на Братството за дейността на АА в лечебните учреждения. Те често събират брошури, книги и стари броеве на „Грийпвайн” за пациентите. Те също така въодушевяват (насърчават) членовете на групата за участие в такова занасяне на идеите ни. Ако в групата има конкретни отговорности пред някое лечебно учреждение, тези представители осигуряват тяхното изпъление винаги. Напр. групата на АА може да реши да стане „наставник” на група в определено лечебно заведение.
За дейността на представителя на групата АА по сътрудничество с лечебни и други учреждение може да прочетете в брошурата „Групата на АА ... там, откъдето започва всичко”.
г) Вие самите
В крайна сметка, изпълнението на всяка работа в АА зависи от отделния член на Общността. Нито един комитет, съвет, офис или група не може да застави никой член на Братството да прави нещо или да престане да го прави.
Именно поради това отделният член на АА казва: „Аз съм отговорен за това. Когато някой някъде потърси помощ, аз искам ръката на АА винаги да бъде протегната. И за това отговарям аз”.
Много  щастливи и трезви хора в АА живеят именно с тези думи.
Какви видове сбирки се провеждат в лечебните учреждения?
В учрежденията за лекуване на алкохолизъм съществуват два вида сбирки, които по най-прост и ефективен начин запознават с АА пациентите, докато те още се намират в такива учреждения. Местите условия ще подскажат кой тип група би подхождал по-добре във всеки конкретен случай.
Обичайна група  на АА: Значително количество групи на АА наемат помещения в лечебни учреждения и работят точно така, както групите в храмове, училища и други подобни места. Сбирките, провеждани в помещение на лечебното учреждение имат това предимство, че са много по-достъпни за неговите пациенти.
В разгърнатата форма на Трета Традиция ясно се утвърждава:
„За членове трябва да бъдат приемани всички, които страдат от алкохолизма. Поради това ние не можем да откажем прием на някой, който иска да се възстанови, нито пък членството в АА може да се основава на пари или подчинение. Всеки двама или трима алкохолици, които са се събрали, за да водят трезв живот, могат да се нарекат група на АА, при условие, че като група нямат други цели”.
Групите, събиращи се в лечебни центрове са достигнали до извода, че е добре да не използват неговото название в качеството на име на групата. Това може да създаде неправилна представа за това, че АА управлява центъра или обратно, че лечебният център ръководи групата АА.
Група АА в лечебното учреждение: Тези групи се отличават от обикновените групи АА. Техните сбирки се провеждат за пациентите и често са закрити за членове на АА отвън. Представителите на съответстващите комитети, които могат да помолят да водят такива сбирки, се договарят с администрацията за посещението на членовете на Общността отвън в качеството на спикери или водещи по обсъжданите теми. В някои учреждения техните сътрудници присъстват на сбирките в качеството си на наблюдатели.
Водещите на сбирките за пациенти са членове на АА. Избирайки формата на сбирката, те се ръководят от решенията на групавото съзнание на своя комитет на АА. През 1978 г. Конференцията по служене на АА (САЩ, Канада) препоръча сътрудници-членове на АА да не водят такива сбирки.
Информационни презентации на АА за пациентите или професионалните работници
В комитетите на АА по лечебните учреждения често постъпват молби да представят информационна програма за Общността за пациентите или професионалните работници. Това е още един начин за предаване на нашите идеи.
Съществуват съответстващи материали, които съдържат препоръки по провеждане на подобни мероприятия. Те могат да бъдат намерени в Централния Офис по Служене на АА във вид на различни материали по служене в Общността.
Как да организираме група на АА в лечебното учреждение?
Ако на вас ви е известно лечебно учреждение, с което още не са създадени успешни контакти от АА, свържете се с местните структури по служене. Местната интергрупа или регионалният съвет по служене на АА ще могат да ви окажат помощ. Ако при тях няма комитет по връзки с лечебни учреждения, то вие може би ще поискате да го създадете.
За начало би било най-добре да съберете няколко заинтересовани членове на АА с добра трезвост и всичко да уговорите. По такъв начин ще стане ясно на колко човека ще можете да разчитате и с какво всеки от тях би искал да се занимава.
След това е необходимо щателно да се запознаете с лечебното учреждение. Много може да научите от негови бивши пациенти.
След това 2-3 от вас се уговарят за среща с администрацията – просто за запознаване и да предложите своите услуги (какви именно – зависи от вида на учреждението). Постарайте се да стане ясно, че членовете на АА говорят само за себе си и че никой не може да се изказва от името на групата или Общността на АА като цяло.
Ако учреждението реши да се възползва от помощта на АА, то за членовете на АА няма да е лошо в началото да не поемат твърде много върху себе си. „Не бъдете суетни”. Възможно е да се ограничите с това, просто да оставите телефон, за да бъде възможно да ви поканят да посетите пациентите.
Не би било лошо да оставите няколко брошури или буклети като „Как членовете на АА си сътрудничат с професионалистите”, „АА – поглед отвътре”, „Запознайте се: АА” или списания. А може даже и тази брошура.
Ако учреждението реши да ви позволи провеждане на сбирки на АА в негови помещения, то тогава работата на първите доброволци ще бъде да проследят, сбирките да протичат на ниво, а на всички членове на АА, които идват на тях да знаят и спазват правилата на учреждението.
Ако пациентите се задържат в лечебното учреждение само няколко дни, то може би ще се наложат две-три сбирки в седмицата. Ако това е болница или рехабилитационен център с продължителен престой, на пациентите могат да им разрешат посещението на „външни” сбирки но АА и количеството на „вътрешните” може да е по-малко.
Особено важно е, на една от първите срещи с персонала на учреждението членовете на АА ясно да опишат какво АА НЕ прави. По-долу се привежда адаптиран списък от буклета „АА сред вас”
Сдружението Анонимни Алкохолици:
1. не агитира и не се опитва да убеждава когото и да било да влиза в АА;
2. не съхранява документи, касаещи членовете на Общността или историите на болестта им;
3. не участва в изследвания и не носи отговорност за тях;
4. не участва в ръководството на социални служби, макар че членовете на АА, групите и отделите за служене често си взаимодействат с тях;
5. не контролира своите членове и не ги следи;
6. не поставя медицински и психиатрични диагнози и прогнози;
7. не предоставя услугата изтрезвител или специална грижа, хоспитализиране, лекарства, медицинско и психиатрично лечение;
8. не предлага никакви религиозни обреди;
9. не се занимава с образование или анти-алкохолна пропаганда;
10. не осигурява жилище, храна, дрехи, работа, пари или други обществени блага или услуги;
11. не дава консултации по семейни въпроси и по въпроси на избор на професия;
12. не приема никакво заплащане за своите услуги и парични вноски от източници, нямащи отношение към АА.
Следващото, извлечено от дългогодишния опит си струва да го повторим. Членовете на АА, отговарящи за работата с лечебните учреждения или за провеждането на сбирки в тях, е необходимо в пълнота да разучат неговите разпоредби – часове за посещения, звънене и кореспонденция с външния свят, продукти за пациентите и всички други необходими правила. След това трябва да запознаят с тях всеки приходящ член на АА. Онези, които не искат да ги знаят или спазват, едва ли са добър избор за тази дейност на АА.
На всеки член на АА, участващ в такава работа, ще му бъде полезно внимателно да прочете тази брошура.
Няколко прости препоръки Какво да правите:
1. Безусловно да следвате всички правила на лечебното учреждение. Всички членове на АА са негови гости.
2. Да осигурявате безусловно изпълнение на всички задължения от страна на АА.
3. Да се ограничавате в честен разказ за своя собствен опит във възстановяването от алкохолизма.
4. Да умеете не само да говорите, но и да слушате.
5. Да живеете в духа на Традииците на АА.
6. Да помните, че за всички хора в това учреждение Вие сте АА. Вашият език, външен вид, маниери и настроение влияят на мнението на тези хора за нашата Общност. Вашето поведение може да гарантира, че в АА винаги ще бъдат радостни да ги приемат, където и те да отидат.
7. Винаги се придържайте към бодро смирение, разказвайки за това как работи АА.
8. Помнете, че вие сте отговорни за това да осигурите на пациентите наставничество.
Какво да не правите:
1. АА не е длъжно да изисква от лечебното учреждение изключения от правилата или привилегии и да се опитва да манипулира лечебния персонал, за да тръгне той на отстъпки.
2. Не поемайте задължения, които е невъзможно да изпълните. В полза на АА говорят не оправданията, а верността на думите и конкретните резултати.
3. Не водете разговори за лекарства, психиатрия и научни теории за алкохолизма. Това е територия на професионалистите. Нашият личен духовен живот не ни прави специалисти в областта на религията.
4. За нищо не спорете с пациентите и персонала. Споровете никога не са увеличавали числото на приятелите ни.
5. Не очаквайте, че каквито и да било медицински учреждения ще осъществяват ръководство съгласно традициите на АА. Те не могат и нямат нужда да правят това.
6. Не давайте на пациентите и на персонала никакви основания да бъдат недоволни от АА.
7. Не хвалете постиженията на АА. Нека за нас да говорят резултатите.
8. Ако вие самите носите идеите на АА в лечебния център, то не оставяйте тези идеи там, а се ръководете от тях и в своя живот.
Хиляди пъти тези препоръки са помагали да се запазят отношенията между АА и медицинските работници плодотворни и сърдечни.
Когато член на АА поеме отговорност за провеждане на сбирки в професионално лечебно учреждение, е необходимо да поддържа постоянен дружески контакт с администрацията, за да се отстраняват каквито и да е било проблеми още докато възникват.
Каква отговорност по отношение на лечебните учреждения лежи върху останалите от нас?
Разбира се, ние самите трябва да придобием добра трезвост, преди да можем да се занимаваме с още нещо. Но ако ние вече сме направили добър старт във възстановяването по пътя на Дванадесетте стъпки, ще има какво да предложим на пациентите във всяко лечебно учреждение.
Например в книгите „Анонимни Алкохолици” и „АА в зряла възраст” може да се види какво е направило с Бил У. посещението на Абби Т. и какво се е случило с Бил У. и д-р Боб в Акрон, когато са посетили „човека на легло” Бил Д. – член № 3 на АА. Може да изнамерите и много мъдрост в главата „Как да работим с другите” от Голямата Книга и главата за Дванадесета стъпка от книгата „Дванадесет Стъпки и Дванадесет Традиции”.
Но даже и да се окажем близо до каквото и да било изправително или лечебно учреждение, има много от това, което можем да направим в групите си. Важно е да проявяваме дружелюбност към всички новодошли, дори и някои от тях да проявяват разбираема преданост към своето лечебно учреждение или да страдат от двойна зависимост и не винаги  да се ограничават в своите изказвания до нашата главна цел. Ако ние не сме готови да им окажем безусловно гостоприемство, те могат и да не дойдат отново. Спонсорството в АА играе важна роля и помага да се облекчи пътя. Може би вашата група ще пожелае да организира сбирка за новаците или ще реши да осъществи някоя от идеите, които могат да се почерпят от материалите за служене в АА.
Защо да се прави всичко това?

Много просто - това е добър начин да укрепите трезвостта си „Той помага там, където всички други средства са безсилни”
Групата АА
В работата с лечебните учреждения предпочитание се отдава на обикновените групи, които просто повеждат сбирките си на тяхна територия.
Груповото съзнание на АА в САЩ и Канада е достигнало до убеждението, че съществуват шест пункта, характеризиращи групата на АА:
1. Всички членове на групата са алкохолици и всички алкохолици могат да бъдат нейни членове.
2. Като група тя напълно се издържа сама благодарение на доброволните пожертвования.
3. Главната цел на групата е да помогне на алкохолиците да се възстановят, използвайки Дванадесетте Стъпки на АА.
4. Като група тя не е свързана с никаква организация или учреждение.
5. Като група тя не се обявява против и не поддържа чиито и да било интереси, не се произнася по проблеми, не касаещи АА.
6. Нейните отношения с обществеността се градят на привлекателността на идеите й, а не на агитацията и те поддържат личната си анонимност в контактите с пресата, радиото, телевизията и киното.
Тези групи сами провеждат сбирките си, сами решават проблемите си и са регистрирани в справочниците на АА.
В брошурата „Въпроси и отговори за наставничеството” се съдържат добри препоръки и конкретно се обсъжда ситуацията с новодошлия, който е получил ориентация към АА от лечебно учреждение.
Друга брошура е „Как членовете на АА си сътрудничат с професионалните работници”. Съдържащите се в нея 8 основни идеи са особено полезни, също както и отговорите на 21 въпроса за сътрудничеството. Ако тези брошури ги няма във вашата група, обърнете се към своите служби в АА или към сайта на Анонимни Алкохолици – България -

Категории: АА в изправителни учреждения | Добавен от : loyola (15-01-2012)
Прегледи: 1869 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Само регистрирани потребители могат да добавят коментари
[ Регистрация | Влез ]
Меню:
Секция с категории:
Новите членове питат [20]
Към близките [3]
Групата на АА [7]
...там, където всичко започва
Към свещенослужителите и духовенството [4]
АА в изправителни учреждения [4]
0т историята на АА [0]
Третия завет на АА - Служенето [4]
Лични истории. Пубикувани в АА Grapevine [2]
АА за жените [2]
Наши приятели:
Анонимни Алкохолици в европейския регион
Сайтове на АА по целия свят
АА Грейпвайн - международен журнал на Анонимни Алкохолици
Ал-Анон в България

Търсене:

Статистика:

Всичко на линия: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz