Начало » Артикли » Новите членове питат


Авторските права на английските текстове поместени в сайта принадлежат на АА Grapevine, Ins 2002; Оригиналните текстове са на собственика на сайта: http://www.aa.org

Брошура на А.А. за спонсорството от Кларънс С. 1944г.

Лични ползи от това да бъдеш спонсор

 

Член на A.A. който не е преживял радостите и удовлетворението от това да помогне на друг алкохолик да си върне мястото в живота, все още не е осъзнал напълно ползите от това братство. От друга страна, трябва ясно да се има предвид, че единствената възможна причина за присъединяването на един алкохолик към A.A. е за благото на този човек.
Спонсорството никога не трябва да се предприема за:

 1. Нарастване на групата;
 2. За лично удовлетворение и слава;
 3. Защото спонсорът чувства, че е негов дълг да поправи света;

Докато човек не поеме отговорността да върне едно треперещо, безпомощно човешко същество отново на пътя към превръщането му в полезен и щастлив член на обществото, то той не се е наслаждавал на пълния трепет от това да си А.А.


В началото

 

Повечето хора имат сред своите приятели и познати някой, който би се възползвал от нашите идеи. Други могат да им бъдат да разберат за такива хора от свещениците, от техния лекар, от техния работодател или от някой друг член, който не може да осъществи пряк контакт.

Поради широкия обхват от дейности на A.A., хората често идват от необичайни и неочаквани места.

В такива случаи трябва да влезем във връзка веднага щом е възможно и да съберем факти като: семейно положение, домашни отношения, финансово състояние, навици за напитки, статут на заетост и други, които са лесно достъпни, и ни се дават на разположение.


Ако изглежда, че имаме кандидат

Много време и усилия могат да бъдат спестени ако колкото се може по-скоро научим:

 1. Човекът наистина ли има проблем с пиенето?
 2. Знае ли, че има проблем?
 3. Иска ли да направи нещо за пиенето си?
 4. Иска ли помощ?

Понякога отговорите на тези въпроси не могат да бъдат дадени докато не се получи някаква представа за A.A. а с това и възможност за мислене. Често ни се посочват хора, които след контакт показват, че кандидатът в никакъв случай не е алкохолик или е удовлетворен от настоящия си начин на живот. Не бива да се колебаем да премахнем тези имена от нашите списъци. Уверете се, обаче, че човекът знае къде може да ни намери по-късно.

 

Кой може да стане член?

А.А. е общество от мъже и жени, обединени от тяхната неспособност да използват разумно алкохол в каквато и да е форма. Не могат да го използват и за удоволствие. Очевидно е, че новите членове трябва да бъдат същите хора, страдащи от същото заболяване.

Повечето хора могат да пият разумно, но ние се интересуваме само от тези, които не могат. Парти пиячи, социалните пиячи, пиячите по празници и други, които продължават да имат повече удоволствие, отколкото болка от пиенето си, не ни интересуват.

В някои случаи човекът може да повярва, че е социален пияч, когато определено е алкохолик. В много от тези случаи трябва да мине повече време, преди този човек да е готов да приеме програмата ни. Бързането с такъв човек, преди той да е готов, може да съсипе шансовете му да се превърне в успешен A.A ... Никога не отнемайте възможността за бъдеща помощ чрез прекалено притискане в началото.

Някои хора, макар и определено да са алкохолици, не желаят и нямат за цел да подобрят начина си на живот, и докато това не се случи ... А.А. няма какво да им предложи.

Опитът показва, че възрастта, интелигентността, образованието, миналото или дали количеството алкохол от което се напива човекът е малко или изобщо колко е не определя, дали това лице е алкохолик или не.

 

Предлагане на план

В много случаи физическото състояние на човека е такова, че трябва да бъде настанен в болница, ако изобщо е възможно. Много членове на А.А. вярват, че един достатъчно дълъг престой в болница, без семейни и бизнес грижи, предлага ясно предимство както за избистряне на ума, така също и за по ясно намерение за бъдещето. В много случаи периодът на хоспитализация бележи началото на нов живот.

Други членове са също толкова уверени, че всеки човек, който желае да научи за програмата за живот на А.А., може да го направи в собствения си дом или докато се занимава с обичайната си професия. Хиляди случаи се оказват добри по всеки от начините.


Предложени стъпки

Следващите абзаци очертават предложеният начин на действие за представяне на A.A., който може да бъде осъществен у дома или в болницата.


Определяне като алкохолик

1. Срещайки се с нов кандидат, най - добре е да се определим като обикновен човек, който е намерил щастие, удовлетворение и спокойствие чрез А.А. Незабавно дайте ясно да се разбере, че сте човек, ангажиран с работа за да си изкарвате прехраната. Кажете му, че единствената причина да вярвате, че можете да му помогнете, е, че вие самият сте алкохолик и сте имали преживявания и проблеми, които може би са подобни на неговите.

 

Разкажете собствената си история
2. Мнозина членове са открили, че е желателно да споделят в началото своята лична история за пиене, и по този начин да спечелят доверие и възможност за по - сърдечно взаимодействие.

Важно е, когато разказвате историята на живота си докато сте пили, да я разкажете по начин, който ви  описва като алкохолик, а не като за поредица от хумористични случки по пиянски събирания. Това ще даде възможност на човека да получи ясна представа за алкохолизма, и ще му помогне да определи по-категорично дали е алкохолик.

 

Вдъхнете увереност в АА
3.В много от случаите кандидатът ще е опитал различни средства за контролиране на неговото пиене, включително хобита, църква, промени в местопребиваването, промяна на месторабота и други различни планове за контрол.
Те, разбира се, са били неуспешни. Посочете поредицата от вашите неуспешни усилия да контролирате пиенето, и абсолютно безплодните резултати от тях и това, че сте успели да спрете да пиете чрез прилагане на принципите на A.A.
Това ще насърчи кандидата уверено да очаква трезвост в А.А. въпреки многото минали неуспехи, които е имал с други начини.

 

Разговори за плюсовете

4. Откровено кажете на кандидата, че едва ли  ще може бързо да разбере всички привилегии, които ще получи чрез А.А. Кажете му за щастието, спокойствието, здравето, а в много случаи и за материалните облаги, които са възможни чрез разбиране и прилагане на начина на живот на А.А.

 

Изложете важността от четенето на книгата на Анонимни алкохолици

5.Обяснете необходимостта от четене и препрочитане на Голямата книга на Анонимни алкохолици. Посочете, че тази книга дава подробно описание на инструментите на A.A. и предлага методи за прилагане на тези инструменти за изграждане на основата за щастлив живот.
Това е добър момент да се подчертае важността на дванадесетте стъпки и четирите абсолюта.


Качества, потребни за успех в А.А.
6.Предайте на кандидата, че целите на A.A. са да осигурят начините и средствата на алкохолика да си възвърне нормалното място в живота. Желанието, търпението, вярата, следването и прилагането им са най-важни при определяне на начина на действие на всеки отделен индивид за да може той да извлече всички ползи от А.А.

 

Въведете вяра
7. Тъй като вярата в Сила, по-голяма от самия себе си, е сърцето на програмата на А.А., и тъй като тази идея често е трудна за нов човек, спонсорът трябва да се опита да представи началото на разбирането на тази много важна особеност.
Често това може да бъде направено от спонсора, чрез собствените му трудности при възприемането на духовното разбиране и методите, които е използвал, за да преодолее трудностите си.

 

Слушайте неговата история
8. Докато разговаряте с новодошлия, отделете време да го слушате и наблюдавайте реакциите му, за да можете да представите информацията си по по-ефективен начин. Нека и той да говори.
Запомни ...Прави го просто!

 

Вземете го на няколко сбирки
9. За да се даде на новия член обща и пълна картина за А.А., спонсорът трябва да го заведе на различни сбирки на удобно разстояние от неговия дом. Посещаването на няколко сбирки дава възможност на новия човек да избере група, в която ще бъде най-щастлив и ще му е най - удобно, и е изключително важно да позволим на кандидата да вземе собствено решение към коя група ще се присъедини.
Изяснете му, че той винаги е добре дошъл на всяка сбирка и може да промени домашната си група, ако пожелае.

 

Разяснете А.А. на семейството на кандидата
10. Успешният спонсор полага усилия и прави всичко необходимо, за да се увери, че най-близките и тези, които са най-заинтересовани за кандидата (майка, баща, съпруга и т.н.) са напълно информирани за А. А., неговите принципи и цели.
Спонсорът гледа, тези хора да са поканени на сбирки и по всяко време ги държи в течение на настоящата ситуация по отношение на новодошлия.

 

Помогнете и проследете болничния престой
11.Човека ще спечели повече от болничния престой ако спонсора опише преживяването и му помогне с това какво да очаква, проправяйки пътя на онези членове, които ще го потърсят.

 

Съветвайте се с по-стари членове в А.А.
Тези предложения за спонсориране на нов човек в A.A. по никакъв начин не са изчерпателни. Те са предназначени само за рамка и общи насоки. Всеки отделен случай е различен и трябва да бъде възприеман като такъв. Допълнителна информация за спонсориране на нов човек може да бъде получена от опита на по-старите в работата.
Съ- спонсорство между по - опитен и по - нов работещ с кандидат се оказва много задоволително. Преди да поеме отговорността за спонсориране, членът трябва да се увери, че е способен и готов да даде време, усилия и да е помислил за задълженията с които е свързана тази отговорност.
Може би той ще иска да избере съ-спонсор, който да сподели отговорността, или може да чувства необходимо да поиска от друг да поеме отговорността за човека, с когото се е заел.

 

 

Ако ще бъдете спонсор - бъдете добър спонсор

 

Преди да започне стъпките, спонсорът трябва първо да разбере дали хората, които са поискали да следват пътя наистина са алкохолици и също толкова важно, дали смята, че желаят и са готови да предприемат всичко за да променят живота си и да не пият повече.


(Page 142, Big Book: "Will he take every necessary step, submit to anything to get well, to stop drinking forever?")

Задайте на кандидата си 3 въпроса:
Мислиш ли, че имаш проблем с пиенето?
Искаш ли да направиш нещо за проблема?
Какво си готов да направиш?

 

Ако получите отговорите: (1) да, (2) да, и (3) всичко, и вие чувствате, че човекът е готов да следва насоките без резерви, вие сте готови да продължите по целия път.
Ако смятате, че не е готов, кажете му го и преминете към следващия човек. (Страница 96, Голяма книга: „Да прекарваме твърде много време в някоя ситуация е да откажем на някой друг алкохолик възможност да живее и да бъде щастлив.“) Програмата и вашето възстановяване не зависят от спечелването на приятели и влиянието върху хората.

 

Ако смятате, че са готови - започнете. В стъпките има пет етапа:


Стъпка 1: Приемане
Стъпки 2 и 3: Предаване
Стъпки 4, 5, 6 и 7: Изпълнение
Стъпки 8 и 9 : Възмездяване
Стъпки 10, 11 и 12: Начин на живот; Изграждане и поддръжка

Първа стъпка:

Кой е шефа – те (ние) или алкохола? (Горепосочената квалификация почти би трябвало да отговори на първата половина на стъпката) ...Че животът ни е станал неуправляем, не само пиенето ни - всички фази на нашето съществуване са били и са неуправляеми.

Разбира се, ако не можем да управляваме живота си и действаме по начин, който не е много разумен (неуправляемостта не е нормален живот), тогава трябва да преминем към…..

 

Втора стъпка:

Да повярваме, че сила по-голяма от нас самите, нещо друго, различно от нас може да управлява живота ни. Сила, която може да върне здравия разум към начина, по който живеем. Кои сме ние, за да вярваме, че ние сме най-великите?

Когато направихме Първа стъпка, признахме, че не можем да управляваме собствения си живот. Когато приехме Втора стъпка, казахме, че някой по-голям от нас може да ни управлява и да ни възстанови. Нуждаехме се от нещо ново, да имаме нов управител - жив, любящ Бог.

 

Трета стъпка:

Взехме решението, че трябва да попаднем под ново ръководство, тъй като нашето собствено управление не ни доведе до никъде. И така, ние предаваме волята и живота си в грижата за новия ни ръководител.

Той ще се грижи за нас и ще управлява живота ни, понеже ние признахме в Първа стъпка , че животът ни е неуправляем, и приехме във Втора стъпка, че Той може да ни възстанови до управляемо състояние и здрав разум. В този момент и двамата падате на колене ...

Докато сте двамата на колене, спонсорът казва:
"Боже, това е ……. (име),

той идва при Теб с пълно смирение, за да Те помоли да го напътстваш и насочваш.

………………(име) осъзнава, че животът му е объркан и неуправляем.
………………(име) идва при Теб Господи с пълно смирение, и иска да бъде едно от децата ти - да работи за Теб, да Ти служи и да посвети живота си на Теб. Да промениш неговата воля и живот така, че да може да бъде инструмент на Твоята любов.

Човека повтаря след спонсора:
„Господи, аз Те моля да ме напътстваш и да ме насочваш.

Реших да Ти предам волята и живота си.
Да Ти служа и да посветя живота си на Теб.

Моля те за всичко това в името на Исус Христос.

Благодаря Ти, Господи;

Аз вярвам, че ако искам това в молитва, ще получа това, което съм поискал.

Благодаря ти Господи.

Амин."

Можете да поискате да се отървете от дефектите, които ви накараха да действате по начина, по който сте го направили, като ...

Сега, когато сме попаднали под ново управление, ние вярваме в това, което се казва в Голямата книга в края на стъпките в глава 5 „Как действа програмата“:
а) че ние сме алкохолици и не сме в състояние да управляваме живота си
б) че няма човешка сила, която да ни избави от алкохолизма
в) че Бог може и би ни избавил ако Го потърсим.

 

Четвърта стъпка

Предприехме претърсващ и безстрашен морален инвентар. Трябва да разберем какво имаме, от какво трябва да се отървем и какво трябва да придобием.

Има 20 дефекта на характера, които трябва да проверите - индивидуалните грешки не са необходими за преодоляването, а само за дефектите на характера, които са ги причинили.
Преглеждайки въпросите, вие молите човекът да бъде честен и да признае своите дефекти пред себе си, пред вас и пред Бога (където двама или повече са събрани в Неговото име, там ще бъде Той). Като даваме получаваме. Като признаваме получаваме.

 

Пета стъпка

Инвентаризацията е на нашите дефекти, а не на нашите случки. Ето дефектите:

    1. Разяждащи обиди, гняв
    2. Самосъжаление
    3. Самомнение, егоизъм
    4. Лъжа, увъртане, неточност
    5. Омраза
    6. Ревност
    7. Мързел
    8. Развратни мисли
    9. Критикарство, бръщолевене, клюки
    10. Неискреност
    11. Страх, малодушие
    12. Самооправдание
    13. Самоосъждане, вина
    14. Нетърпение
    15. Фалшива гордост, фалш, отричане
    16. Завист
    17. Отлагане
    18. Отрицателно мислене
    19. Перфекционизмът, нетолерантност

20.Ненаситност

Сега, след като сте признали тези дефекти, попитайте:
"Не искаш ли да се отървеш от тях?"
Същите тези дефекти причиниха това, живота ти да бъде неуправляем. Как можете да помолите Бог да ви отърве от тези неща, които сте направили в миналото си? Не
можете!
Можете да поискате да се отървете от дефектите, които те накараха да действаш по начина, по който си действал, като преминете към...

 

Шеста стъпка

Бяхте напълно готови (не почти, не приблизително, не частично), за да може Бог да премахне ВСИЧКИ (не някои) от тези дефекти. Той не може да премахне неща, които вече са се случили. Готови сте да се отървете от ВСИЧКИ дефекти, дори от тези, които са забавни.
СПОМНЕТЕ СИ, че оставихте волята и живота си в ръцете на Бог в Трета стъпка, сега идва

Седма стъпка

На коленете молите тези дефекти да бъдат премахнати, тези недостатъци са изброени във вашата инвентаризация ... И на колене, спонсорът казва:

„Господи, ето твоето дете,………………(име)
Той идва при Теб с пълно смирение, за да помоли за Твоята прошка, вярвайки, че всичко, което поиска в смирена молитва, той ще получи.“

Човека повтаря след спонсора:
„Аз, ……………(име), смирено Те моля Господи, да премахнеш моите дефекти и да простиш моите грехове и прегрешения, моля те с пълно смирение, да премахнеш моите дефекти и недостатъци, защото аз съм едно от твоите деца и аз наистина вярвам.
Благодаря ти, Боже, Амин.“
Спонсор: "Твоите грешки са отстранени в името на Отца, Сина и Светия Дух."
Човека: „Благодаря ти, Боже, Амин.“

Осма стъпка

Съставяте списък на всички хора, които сте наранили, започвайки от себе си, семейството, приятелите, работодателите, служителите и т.н. Ако човекът е участвал в окултизма, трябва да бъде поискано Божието опрощение.

Обсъждаме накратко този списък и питаме дали е готов да направи възмездяване и компенсиране. (Предполага се, че въпросът е риторичен…)

Тогава поправката се прави възможно най-скоро, освен в определени случаи, когато това е предадено на Бог. Когато тяхната воля не е достатъчна.  

Девета стъпка

Правим чрез възмездяване. След като направите тези 9 стъпки вашия „плот“ е изчистен. Вие сте преродени. Както се казва в Голямата книга на стр. 63 (72 Бг. твърди корици) „Ние се родихме отново“

Десета стъпка

Продължавахме да правим лична инвентаризация всяка вечер: навредили ли сте на някого, направили ли сте нещо нередно? Заслужаваш ли златна звезда или черна точка?
Молим честно за прошка и всичко ще е простено от Бог- обръщаме нова страница. Когато грешите веднага го признайте. Ако не сте го направили, използвайте вечерния инвентар за да го направите.

Отнасяйте се към живота си чрез четирите абсолюта:
Абсолютна любов, абсолютна честност, абсолютна безкористност и абсолютна чистота
Действахте ли от Любов?
Бяхте ли честен?
Бяхте ли безкористен?
Бяха ли чисти мотивите ви?
Всичко трябва да се основават на тези четири неща ...

Единадесета стъпка

Молитвата е да говорим на Бог - медитацията е да Го слушаме. Молете се, четете Голямата книга. Запознайте се с Божието Слово, за да го разберете, когато медитирате. И нека бъде Твоята воля, а не моята!

Дванадесета стъпка

Духовното пробуждане е РЕЗУЛТАТ от работата. Работата и живота с всичките 12 стъпки!

След това трябва да занесете това послание на други.

Нямате послание, освен ако не сте направили първите 9 стъпки и живеете с последните три. Не можеш да дадеш това, което нямаш. Трябва да практикувате тези принципи във всичките си дела.

Сега това е ваша отговорност - да предадете това послание на другите така, както сте го получили. Да не се променя, да не се разводнява и не се нагажда така, както другите го могат и го искат в живота си. Ако искат това, което имате, те трябва да направят това, което сте направили.

Предавате наследството си така, както ви е било дадено. Няма друг начин!
Препоръчително е двама души да работят с новодошлите през стъпките, когато е възможно, така че и двамата да могат да получават, както и да дават.

Няма по-лесен, по-нежен начин - това е всичко. Това е Програмата за възстановяване, каквато беше през 30-те години в Охайо. Такава, каквато д-р Боб я е дал.

Можете и ще се възстановите, не е нужно да останете болни – можете и ще оздравеете! Това е решението. Това е „Как това работи“.( HOW IT WORKS)

Вървете по щастливия път на възстановяване; вървете с високо вдигната глава, знаейки че чрез вас Бог ще помогне и на други да се възстановят, както и вие.
Бог да благослови и да бъде с вас.

 

Категории: Новите членове питат | Добавен от : July (06-01-2020)
Прегледи: 302 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Само регистрирани потребители могат да добавят коментари
[ Регистрация | Влез ]
Меню:
Секция с категории:
Новите членове питат [20]
Към близките [3]
Групата на АА [7]
...там, където всичко започва
Към свещенослужителите и духовенството [4]
АА в изправителни учреждения [4]
0т историята на АА [0]
Третия завет на АА - Служенето [4]
Лични истории. Пубикувани в АА Grapevine [2]
АА за жените [2]
Наши приятели:
Анонимни Алкохолици в европейския регион
Сайтове на АА по целия свят
АА Грейпвайн - международен журнал на Анонимни Алкохолици
Ал-Анон в България

Търсене:

Статистика:

Всичко на линия: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz