Начало » Артикли » Групата на АА


Авторските права на английските текстове поместени в сайта принадлежат на АА Grapevine, Ins 2002; Оригиналните текстове са на собственика на сайта: http://www.aa.org

Сбирки на АА за новаци

Сбирки на аа за новаци.

 • Какви сбирки са най-ефективни?
 • Как може да се подготви водещият?
 • Препоръчителни теми за сбирки

Тази брошура е за всички членове на АА. Макар, на първо място тя да е предназначена в помощ на групите, които организират сбирки за новаци и за водещите на такива сбирки, се надяваме, че тя ще бъде интересна и полезна и за останалите членове на АА. Приемайки и оказвайки помощ в АА, всеки от нас става едно от звеното на веригата, обхващаща цял свят. Ние всички се държим за тази верига, спасявайки така собствения си живот. Всеки от нас едновременно се явява част от нея и зависи от всички останали, помагащи да се осигури нейната нерушимост. Тази брошура подсказва по какъв начин можем да укрепим звената на тази верига, как помагайки на други алкохолици да се въздържат от първата чаша за 24 часа, ние с това помагаме на себе си да останем трезви. В нея са събрани препоръки от много различни групи на АА по оказване помощ на новите членове на АА в намирането на трезвост и работа по Програмата.

Какви сбирки за новаци са най-ефективни?

Ефективността си са показали най-различни видове сбирки – от неголеми неформални беседи без специална подготовка, когато основно самите новодошли разказват за себе си и водещите всеки път се сменят, до предварително планираните регулярни сбирки, на които един и същ водещ прави предварително подготвено изказване по една от основните теми на АА.
Изглежда, че най-добре от всичко работи съчетаването на тези два подхода. В много групи смятат, че шансовете на новаците за възстановяване значително нарастват, ако те от самото начало успеят активно да участват в беседите, но, в същото това време е необходимо някой, имащ достатъчен опит в трезвостта в АА да им разкаже за основните сведения за алкохолизма и за нашата Програма за възстановяване.
Поради това най-често, сбирките за новите включват тези два подхода:
- кратко изказване на водещия (не повече от 20-30 минути при едночасова сбирка); - беседи с участието на всички присъстващи.

 

Препоръки по воденето на сбирките.

Много водещи на сбирки за новаци препоръчват да се построи по следния начин изказването, откриващо сбирката:

 1. Приветстване на присъстващите новаци ( именно те осигуряват ръста и действеността на АА. След няколко седмици те ще видят как току-що придобитият опит става важно звено в оказването помощ на други страдащи алкохолици).
 2. . Уверяване на новите, че анонимността им ще бъде строго осигурена.
 3. Да се обясни, че всички изказвания на водещия и другите членове на АА изразяват личното им мнение, че никой не може да се изявява от името на цялата Общност (и дори от името на която и да било група на АА).
 4. . Кратко да се изложат целите и структурата на Сдружението АА.
 5. Накратко да сподели собствения си опит, засягайки основните моменти от обичайните изказвания на Анонинми Алкохолици: защо (водещият) се смята за алкохолик, разказвайки не толкова за събитията от пиянския си живот, а за своите усещания), как е дошъл в АА, възстановяването чрез Програмата, получените в АА знания.
 6. Да разкрие една от темите на АА, която по мнение на водещия би била най-полезна в дадения момент или за която биха искали да чуят новаците (препоръки по темите се привеждат по-долу).
 7. Даване на информация за други сбирки, които се провеждат в дадения район.
 8. Препоръчване да се използва литературата на АА, помолване на новите след завършване на сбирката да вземат предложените книги, брошури и списания на АА.

Може ли водещият да се подготви за сбирка на новаци?

Болшинството от провеждащите такива сбирки са споделяли, че за тях може да се подготвите, ако се вслушате в препоръките, отразяващи опита на другите. В тази брошура такъв опит е представен и освен това, в нея се указва одобрената от Конференцията литература, в която подробно се излагат общоприетите в АА становища по тези или други въпроси. В частност, възможните отговори на най-често задаваните от новаците въпроси се съдържат на първо място в книгата „Живот в трезвост”, специално предназначена за новаците.

Ако водещият е „готов на всичко”, за да окаже помощ на новите, то подготовката за сбирката няма да стане за него бреме, а увлекателно и възнаграждаемо занятие. Както е написал един от водещите такива сбирки: „В края на краищата, за това съм отговорен аз”. Почти 70-годишният опит на нашата Общност настойчиво подсказва, че членът на АА, който се е съгласил да бъде водещ на сбирки за новаци, трябва да вижда в това привилегия и сериозна отговорност, и следователно, да се подготви за нея.

Теми за сбирки за новаци.

№ 1 Как да се въздържим от първата чаша днес?

(Дори когато сбирките за новите се провеждат регулярно, на всяко от тях обикновено присъстват и нови лица. Поради това водещите смятат, че тази тема следва да се засяга на всяка сбирка).

Когато ние за пръв път дойдохме в АА, много от нас още не осъзнаваха, че именно първата чаша предизвиква у нас неудържимото желание да пием все повече и повече, че именно тя е създавала лъжливото усещане, че без опасение можем да изпием още една, а после и още. Сега тази опасност е очевидна за нас, но много новаци все още не я осъзнават. Поради това, като правило, водещият преди всичко обяснява ролята на първата чаша и по какъв начин трябва да да се въздържаме именно от нея само днес или поне още един час.

Всеки от членовете на АА за този случай си има лични прийоми, така че много от присъстващите на сбирката могат понякога да добавят нещо към следните препоръки:

 1. 24-часовият план (а ако необходимо – то и за близките минути).
 2. Да помним за нашите четири врагове: глад, гняв, умора и самота.
 3. Често да се обръщаме към наставника/спонсора и да обсъждаме с него личните проблеми./li>
 4. Да отложим това пиене.
 5. Да се посещават колкото се може повече сбирки на АА.
 6. Винаги да имаме „под ръка” литература на АА.
 7. Да се молим – така, както е приемливо за самия новак.
 8. Да променим разписанието си за деня, особено в часовете на обичайна употреба на алкохол, за да избегнем привичното възникване на тяга.
 9. Общуване с други членове на АА – лично или по телефона (особено в часовете на обичайното пиене).
 10. Прекарване на повече време в местата, където се провеждат сбирки или има членове на АА за изпълнение на каквито и да било работи покрай основните сбирки.
 11. Започване работа по 12-те Стъпки, противодействайки на такива заплашващи запазването на трезвостта емоции и чувства като обида, самосъжаление и склонност да се преживява по повод на събития в миналото или в бъдещето.

№2 Алкохолизмът е болест.

Много полезни сведения за успешното изпълняване на Дванадесета Стъпка се съдържат в книгите „Анонимни Алкохолици” (нашата Голяма книга) и „Анонимните Алкохолици в зряла възраст”.

Като правило, алкохолиците трябва да научат всички нелицеприятни факти за собствената си болест и да признаят, че са престанали да управляват живота си – едно след това те стават готови да приемат помощ. Това особено се отнася за онези новаци, които са ги „уговорили” да дойдат за пръв път в АА. Мнението на медиците за алкохолизма, което доста е способствало за създаването на АА, в основни линии е изложено в главата „Мнението на лекаря” в книгата „Анонимни Алкохолици”.

По-нататъшни уточнения се съдържат в трите първи глави на Голямата книга, както и в брошурите на АА „Три изказвания на Бил У. пред медицински общности” и „АА като източник за помощ на медицинските работници”. Членовете на АА използват много полезни характеристики на тази болест – такива като „тройно заболяване”, „прогресираща болест”, „физическа алергия плюс психическа зависимост” и т.н.

На много новаци помага обсъждането на различни определения за алкохолизма, симптомите на болестта, безполезността на опитите за прилагане „силата на волята”, неразумността да се сдобием с „пълно разбиране” на своето състояние преди да започнем да работим по Програмата на АА.

№ 3 Как това работи? Дванадесетте стъпки като Програма за възстановяване.

Когато ние за пръв път сме се обръщали към АА, у много от нас е възниквал въпросът „А как работи това?”. Глава Пета на книгата „Анонимни Алкохолици”, която представлява основата на Програмата на АА, е озаглавена „Как действа Програмата?” Във връзка с това, че на много новаци е възможно вече да са им казали, че „в АА никой за нищо не длъжен”, следва да им се обясни, че нашите стъпки предстанляват препоръки, основани на обширен фактически опит на възстановяващи се алкохолици. Мъжете и жените, участвали в съставянето на текста на Стъпките са съзнавали, че лично да предадат своя опит на всеки нуждаещ се от помощ алкохолик те просто физически няма да могат. Поради това те са се постарали особено щателно да подбират думи и изрази, най-точно и честно указващи пътя, по който те вече са минали.

Водещите на сбирките за новаци отбелязват, че заплетените обяснения или тържествените проповеди по повод на 12-те Стъпки рядко помагат на начинаещите членове на АА. Тези Стъпки ясно говорят сами за себе си и всички новаци, разбира се могат да ги ползват по своето си разбиране. Една от грижите на водещия е да осигури преодоставянето на новите членове на основния изходен текст на изложение на Стъпките. Макар че, новите, като правило, не са особено настроени за сериозно четене, колкото по-рано прочетат книгата „Анонимни Алкохолици” – толкова по-добре. В някои групи тази книга се предоставя безплатно, в други – се продава, много групи организират „библиотека” от книги та АА, случва се и това, че „Анонимни Алкохолици” или „Дванадесет Стъпки и Дванадесет Традиции” се връчват на за първи път дошлия на група новак в качеството на подарък.

№ 4 Дванадесетте Традиции. На какво се научило АА от собствените си грешки.

Традициите обясняват някои привидни противоречия, които водят към объркване новаците, които за пръв път срещата организация, в която така малко е явната „организираност”, където твърдят за „анонимност” и в същото време на сбирките понякога се произнасят пълните имена и фамилии, където „няма членски вноски”, но се пуска „шапка” за доброволни пожертвования. Обсъждането на произхода на Традициите във връзка с допуснати от нас по-рано грешки може да отговори на много въпроси на новите и избегне недоразумения.

Привличайки собствения си опит в прилагането на Традициите, водещите могат да помогнат на новаците да разберат важността от запазването на анонимността при публични изяви и в СМИ, да се ориентират в понятията за груповото съзнание, самоосигуряването, защо в АА принципите са над личностите и как АА избягва зависимост от други организации.
За много от нас е също толкова важно да знаят какво АА НЕ прави, както и това какво, за да не предявяват необосновани изисквания. Списъкът на това какво АА НЕ прави е приведен в брошурата „Анонимните Алкохолици сред Вас”.
Ако водещите искат да укрепят своето разбиране на Традииците, се препоръчва щателно да изучат книгата „Дванадесет Стъпки и Дванадесет Традиции”, както и брошурите „Традициите на АА – как са се изработвали” и „12 Традиции на Анонимни Алкохолици” (статии на Бил У. от списанието „АА Грейпвайн”).

№ 5 Литературата на АА. Служенето на другите.

Болшинството от членовете на АА са съгласни, че новите трябва да знаят за всички видове помощ, предоставяни от АА. Това се отнася на първо място до литературата, публикувана от самата Общност АА и която е представлява обобщеното мнение на членовете на нашето Братско от цял свят, а не отделни лични или местни възгледи.
Указването на тези издания и обръщането на внимание върху съдържанието им – това значи да се окаже на новака една от най-важните услуги, подсказвайки му начин сам да намери отговори на въпросите си.
Още една услуга, която ние можем да окажем на новаците – това е да им предадем знания за нашия Трети Завет на Служенето, да им помогнем да разберат личната роля на всеки член на АА в световната верига на любов и служене.
Да им се обясни как АА се самоорганизира за осъществяване помощ на алкохолика, няма да е сложно след запознаване със сведенията в брошурата „Групата на АА ... там, където всичко започва”. Допълнителна информация за организацията на служене се съдържа в брошурата „12 Принципа на Служене в АА (с илюстрации)”.

№ 6 Други аспекти на възстановяването.

Много групи съобщават, че в допълнение към приведените по-горе пет препоръчителни теми, посвещават сбирки на новаците по следните въпроси:

 1. първоначалният опит на АА, както е изложен в книгата „Анонимни Алкохолици”;
 2. желанието да оставам трезв заради самия себе си;
 3. да се освободим от физическата тяга и психическата зависимост от алкохола;
 4. кой може да бъде член на АА и как да се постъпи в тази организация. Много новаци изпитват облекчение, научавайки, че никакви официални процедури, каквито и да било ритуали или подписвания на някакви документи при встъпване в организацията не съществуват. На откритите сбирки на АА могат да присъстват всички желаещи. Член на АА може да бъде всеки, който има проблем с употребата на алкохол. Членове на АА могат да бъдат също и хора с двойна или няколко зависимости, ако имат проблем с алкохола.
 5. приемане на истината за самия себе си и честността със самия себе си като основа на Програмата;
 6. молитвата за душевен покой (смирение, спокойствие);
 7. лозунгите на АА;
 8. наставничеството – как да намерим наставник, как да го сменим, ако възникне такава необходимост (виж брошурата „Въпроси и отговори за наставничеството”;
 9. семейството (виж гл. VІІІ „Към съпругите” и ІХ „Семейството след това” в книгата „Анонимни Алкохолици” и по какъв начин нямащите проблеми с алкохола родственици и близки на алкохолика могат да потърсят помощ в разбирането на природата на алкохолизма и с това да помогнат на алкохолика (семейните групи Ал-Анон и Ал атин).
 10. специфичният език на АА. Болшинството от водещи на сбирки за новаци смятат, че е много важно да обяснят на начинаещите някои популярни в АА изрази. На практика, всички изказвания и обсъждания на тези сбирки трябва да се стоят колкото се може по-просто и разбираемо за всички присъстващи. Болшинството от новите идват без предварителни знания за АА и много от тях (както и ние помним от личния си опит) не се намират в наяй-добра форма за бързо въприемане на сложни идеи и обяснения.
 11. духовното пробуждане. От момента, в който Абби Т. за първи път духовно помогна на Бил У. членовете на АА препоръчват да се развива и прилага свои собствени представи за действащите в АА методи на възстановяване. За обсъждане на ролята на духовното пробуждане е желателно да се запознаете с главите от книгата „Анонимни Алкохолици” „Ние, агностиците”, „Как да работим с другите” и „Поглед в бъдещето”, както и „Духовният опит” (от приложенията). Полезни са също така „Дванадесет Стъпки и Дванадесет Традиции”, както и брошурите „12 традиции на АА”, „44 въпроса и отговора...” и „Въпроси и отговори за настачничеството”.
 12. доколко са опасни за алкохолиците успокоителните лекарства? (запознайте се с брошурата „Членовете на АА за лекарствата и другите наркотици”).

Препоръки по организацията на сбирки за новаци.

В АА се смята за извънредно важно регулярно да се прави ротация на отговорните лица в групата (виж „Препоръки за групата на АА” и брошурата „Групата на АА ... там, където всичко започва”). След като един от членовете на групата е бил водещ на няколко последователни сбирки за новаци (прибл. от 4 до 12 пъти, а най-често – 6 сбирки), следващата серия от сбирки провежда друг член от групата. В много групи тази роля изпълняват на смени ту мъж, ту жена. В някои групи предпочитат всички такива сбирки да ги водят различни членове на групата. Групите, които са се стремили да осигурят действеност на сбирките за новаци най-сериозно и щателно, предлагат да се следват следните препоръки:

 1. Сбирките за новаци трябва да се провеждат отделно от обичайните открити или закрити сбирки. В някои групи те се провеждат час по рано от обичайните сбирки, в други – в отделни регулярни часове или в отделно помещение (ако има такава възможност), или в други дни.
 2. Приятелската неформална обстановка на доверие способства за участието на новите в обсъжданията. Затова е най-добре всички да се разполагат около една голяма маса.
 3. Нито водещият, нито който и да е друг от присъстващите „стари” не трябва да възглавяват сбирката. Именно водещият е длъжен да проследи тя да се не се превърне в разсъждения, когато по-опитните членове на АА поучават новаците, без да им дават думата.
 4. Новакът трябва да чувства, че го поощряват към активно участие в сбирката, но без да бъде поставян н положението на „особена фигура” или да бъде засипван с въпроси, принуждаващи го за се защитава.
 5. Всеки член на АА трябва да има възможност да вземе участие в сбирките за новаци, за да се запознае с тях и да им окаже помщо според силите си.
 6. Твърде желателно е да се връчи на новия член набор от основните брошури на АА за новаците и разписание на сбирките на групите на АА в дадения регион.

Това издание е одобрено от
Конференцията по Служене на АА

AA Meeting for Newcomers
© 2002; Alcoholics Anonymous
World Service, Inc.
All rights reserved.
Все авторские права сохраняются за их владельцем.
Translated from English.
Copyright in the English language version of this work is
also owned by AA.W.S., New York, N. Y.
P.O. Box 459, Grand Central Station
New York, NY 10163, USA
No part of this translation may be duplicated in any form without
the written permission of A.A.W.S.
Alcoholics Anonymous and A.A. are registered trademarks of A.A.
World Services, Inc.

Категории: Групата на АА | Добавен от : loyola (15-01-2012)
Прегледи: 2488 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Само регистрирани потребители могат да добавят коментари
[ Регистрация | Влез ]
Меню:
Секция с категории:
Новите членове питат [20]
Към близките [3]
Групата на АА [7]
...там, където всичко започва
Към свещенослужителите и духовенството [4]
АА в изправителни учреждения [4]
0т историята на АА [0]
Третия завет на АА - Служенето [4]
Лични истории. Пубикувани в АА Grapevine [2]
АА за жените [2]
Наши приятели:
Анонимни Алкохолици в европейския регион
Сайтове на АА по целия свят
АА Грейпвайн - международен журнал на Анонимни Алкохолици
Ал-Анон в България

Търсене:

Статистика:

Всичко на линия: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz