Начало » Артикли » Към близките


Авторските права на английските текстове поместени в сайта принадлежат на АА Grapevine, Ins 2002; Оригиналните текстове са на собственика на сайта: http://www.aa.org

Към съпругите

   Написана през 1939г, когато в АА имаше малко жени, тази глава предполага, че алкохоликът в дома вероятно е съпрругът. Независимо от това, много от дадените тук предложуния могат да бъдат от полза на човека, който живее с алкохоличка - независимо от тоав дали продължава да пие или се възстановява в АА.

  С малки изключения в нашата книга дотук се говори за мъже. Но това което говорихме се отнася и за жените. Дейностите ни в полза на жените, които пият се увеличават. Всичко сочи, че жените си възвръщат здравето също толкова лесно колкото и мъжете, ако следват нашите предложения.
   Има обаче и други хора, които са свързани с човека, който пие - съпругата, която трепери от страх пред следващия запой, майката и бащата които гледат как синът им се топи. 
   Сред нас има съпруги и приятели чиито проблеми са намерили разрешение, както и такива, които не са стигнали до щастлива развръзка. Ние искаме съпругите на АА да се обърнат към съпругите на мъжете, които пият прекалено много. Това, което те казват, се отнася до почти всички свързани емоционално или кръвно с алкохолик.
   Като съпруги на анонимни алкохолици ние бихме искали да почувствате, че сме в състояние да ви разберем както никой друг би ви разбрал. Искаме да анализираме грешките които бяхме направили. Искаме да ви оставим с чувството, че няма толкова трудни положения, нито толкова големи нещастия, които не могат да се превъзмогнат.
   Няма никакво съмнение, ние преминахме труден път. Имахме дълги срещи с наранена гордост, разочарованието, неразбирането и страха. Те не са приятни спътници. Изпитвахме сълзливо съчувствие, изпитвахме горчива ярост. Някои от нас се лашкаха от една крайност до друга с надеждата, че някой ден мъжете които обичахме ще дойдат на себе си.
   Нашата вярност и желанието съпрузите ни да ходят с вдигната глава като другите мъже, ни водеха до различни затруднения. Ние бяхме всеотдйни и себепожертвователни. Казвахме безброй лъжи за да запазим репутацията на съпрузите си. Молехме се, умолявахме, бяхме търпеливи. Яростно се нахвърляхме. Бягахме от къщи. Изпадахме в истерия. Бяхме ужасени. Търсехме съчувствие. За отмъщение подържахме връзки с други мъже.
   Много вечери домовете ни се превръщаха в бойно поле. На сутринта се целувахме и се сдобравахме. Приятелите ни често ни съветваха да изоставим съпрузите си и ние ги изоставяхме за винаги. Мъжете ни полагаха тържествени клетви, че завинаги се отказват от пиенето. Ние им вярвахме както никой друг не можеше и не искаше. След това, след няколко дни, месеци или седмици всичко започваше отначало.
   Рядко посрещахме приятелите си в къщи, защото никога не знаехме кога или в какво състояние ще се появи домакина. Подържахме малко контакти. Започнахме да живеем в пълна самота. Когато ни канеха, съпрузите ни изпиваха толкова много напитки, че проваляха срещите ни. Ако пък не пиеха, самосъжалението убиваше всяка радост.
   Никога нямахме финансова сигурност. Или ги заплашваше уволнение или не работеха. Дори и бронирана кола не би могла да донесе плика със заплатата в къщи. Банковата сметка се топеше като сняг през юни.
   Понякога имаше и други жени. Това откритие беше сърцераздирателно; колко жестоко беше да ни казват че други разбират съпрузите ни по-добре от нас!
   Независимо от върволиците кредитори, шерифи, полицаи, приятелчета и дори дами, които понякога водеха в къщи - съпрузите ни мислеха за негостоприемни. "Досадница, заядливка, студен душ” - така ни наричаха. На следващия ден като идваха на себе си, ние им прощавахме и се опитвахме да забравим.
   Опитвахме се да съхраним обичта на децата към баща им. На малките казвахме, че той е болен и това беше по-близо до истината отколкото предполагахме. Те удряха децата ни, избиваха рамките на вратите, разтрошаваха ценния порцелан, изтръгваха клавишите на пияното. След тези безобразия се втурваха навън, заплашвайки че отиват завинаги при другата жена. В отчаянието си сами се напивахме - с напиване да спрем всички запивания. Резултатът беше неочакван – това се харесваше на мъжете ни.
   Вероятно в такъв момент се развеждахме и водихме децата при родителите си. След това родителите на съпруга ни, ни критикуваха че сме ги изоставили. Обикновенно не си отивахме, продължавахме все така. Най-накрая си намирахме работа, защото ни очакваше недоимък.
   Когато запоите зачестяваха търсехме лекарска помощ. Обезпокоителните физически и психически симптоми, депресията и чувството за малоценност, които обхващаха съпрузите ни - всичко това ужасяваше и разтройваше. Като животни хванати в капан, ние търпеливо се катерехме, но всеки път падахме изморени след всеки опит да се освободим. Повечето от нас достигнаха до крайния стадий, свързан с оздравителни, психиатрични болници и затвори. Понякога бяхме в разгара на делириум и лудост. Смъртта често бе наблизо.
   При такива условия ние допускахме грешки. Някои от тях произтичаха от непознаване на алкохолизма. Понякога смътно усещахме, че имаме работа с болни хора. Ако напълно разбирахме естеството на заболяването алкохолизъм, поведението ни би било друго.
   Как можеха мъже, които обичат съпругите и децата си да постъпват толкова егоистично, толкова коравосърдечно, толкова жестоко? Тези хора не могат да обичат, си мислехме ние. И точно когато се убеждавахме в тяхното коравосърдечие те ни изненадваха със своите "твърди” решения и прояви на внимание. За известно време си възвръщаха своя привлекателен облик, но скоро отново разбиваха обичта на парчета. Когато ги попитахме защо отново пият, те ни отговаряха с някакво глупаво извинение или изобщо не ни отговаряха. Това беше толкова объркващо. Нима толкова погрешно бяхме преценили мъжете за които се бяхме омъжили? Когато пиеха ни бяха чужди. Понякога ни бяха толкова недостъпни, че имахме чувството, че около тях е издигната дебела стена.
   Но дори и да не обичаха семействата си, как можеха да бъдат толкова слепи спрямо себе си. Какво беше станало със способността да разсъждават, със здравомислието и волята им? Защо не можеха да видят, че пиенето ги разрушава? Защо се съгласяваха, когато тези опасности им бяха посочвани и веднага след това се пропиваха.
   Това са едни от въпросите, които бушуват в ума на всяка жена, която има съпруг алкохолик. Надяваме се тази книга да е отговорила на някои от тях. Може би и вашият съпруг живее в странния свят на алкохолизма, където всичко е изкривено и изопачено. Може да видите, че с по-добрата си половина той ви обича. Разбира се, има и несъвместимост, но в повечето случаи алкохоликът само привидно не ви обича и е невнимателен; обикновенно той казва и прави такива неща, защото е деформиран и болен. Днес повечето от нас са по-добри съпрузи и бащи от всякога.
  Опитайте се да не осъждате съпруга си алкохолик, независимо какво казва или какво прави. Той е просто един много болен и неразумен човек. Отнасяйте се към него като към човек, който е болен от пневмония. Като ви разгневи си спомнете, че е тежко болен.
Има важно изключение от гореспоменатото. Даваме си сметка, че някои мъже са толкова злонамерени, че никакво търпение няма да помогне. Един алкохолик с такава нагласа ще използва тази глава като тояга върху главата ви. Не му позволявайте да прави това. Ако характера му е такъв, може би е по-добре да го напуснете. Редно ли е да разруши вашия живот и този на децата ви. Особенно ако има възможност да спре да пие, ако наистина иска да заплати високата цена.
   Проблема с който се сблъсквате обикновенно влиза в една от 4 категории:
  Първа: Вашият съпруг е може би тежък пияч. Може да пие постоянно или в опредлени случаи. Може би дава прекалено много пари за алкохол. Алкохолът може да го уврежда умствено и физически, но той не си дава сметка за това. Понякога кара вас и приятелите ви да се срамувте заради него. Сигурен е, че може да се справи с алкохола, че той не му вреди, че помага на бизнеса му. Вероятно ще се обиди, ако го наречете алкохолик. Светът е пълен с хора като него. Някои ще намалят пиенете или въобще ще го спрат, но други няма да го направят. От онези, които продължават голяма част ще се превърнат в истински алкохолици.

   Вашият съпруг е може би тежък пияч. Може да пие постоянно или в опредлени случаи. Може би дава прекалено много пари за алкохол. Алкохолът може да го уврежда умствено и физически, но той не си дава сметка за това. Понякога кара вас и приятелите ви да се срамувте заради него. Сигурен е, че може да се справи с алкохола, че той не му вреди, че помага на бизнеса му. Вероятно ще се обиди, ако го наречете алкохолик. Светът е пълен с хора като него. Някои ще намалят пиенете или въобще ще го спрат, но други няма да го направят. От онези, които продължават голяма част ще се превърнат в истински алкохолици.
   Втора: Вашият съпруг не може да контролира пиенето си, защото не е в състояние да се въздържа дори когато го желае. Когато пие често става неконтролируем. Признава това за вярно, но е сигурен, че ще се справи. Започва да опитва със или без ваша помощ различни начини да пие по-малко или да не пие изобщо. Вероятно започва да губи приятелите си. Вероятно се тревожи и започва да си дава сметка, че не може да пие като другите хора. Понякога пие сутрин или през деня за да успокои напрежението. След сериозно запиване има угризения на съвестта и ви казва, че иска да спре да пие. Когато излезе от запой си мисли как да продължи да пие с мярка следващия път. Ние смятаме, че този човек е в опасност. Това са белезите на истинския алкохолик. Може би все още се справя добре с работата си. Все още иска да спре. Все още не е съсипал всичко. Както казваме между нас: "

   Трета: Този съпруг е отишъл много по-далече от съпруг номер две, сега състоянието му се е влошило. Приятелите му са се изпокрили, домът му е пред разруха и той не може да се задържи на работа. Може би вече сте викали лекар и страшната обиколка по изтрезвителни и болници и започнала. Той признава, че не може да пие като другите, но не знае защо. Вкопчва се в мисълта, че може да намери начина за това. Може би вече е стигнал до момента, в който вече иска да спре, но не може да го стори. Неговия случай повдига много въпроси, на които ще се опитаме да отговорим. Вие наистина може да храните надежда в тези случаи.Той иска да пожелае да спре”
   Вашият съпруг не може да контролира пиенето си, защото не е в състояние да се въздържа дори когато го желае. Когато пие често става неконтролируем. Признава това за вярно, но е сигурен, че ще се справи. Започва да опитва със или без ваша помощ различни начини да пие по-малко или да не пие изобщо. Вероятно започва да губи приятелите си. Вероятно се тревожи и започва да си дава сметка, че не може да пие като другите хора. Понякога пие сутрин или през деня за да успокои напрежението. След сериозно запиване има угризения на съвестта и ви казва, че иска да спре да пие. Когато излезе от запой си мисли как да продължи да пие с мярка следващия път. Ние смятаме, че този човек е в опасност. Това са белезите на истинския алкохолик. Може би все още се справя добре с работата си. Все още иска да спре. Все още не е съсипал всичко. Както казваме между нас: "Този съпруг е отишъл много по-далече от съпруг номер две, сега състоянието му се е влошило. Приятелите му са се изпокрили, домът му е пред разруха и той не може да се задържи на работа. Може би вече сте викали лекар и страшната обиколка по изтрезвителни и болници и започнала. Той признава, че не може да пие като другите, но не знае защо. Вкопчва се в мисълта, че може да намери начина за това. Може би вече е стигнал до момента, в който вече иска да спре, но не може да го стори. Неговия случай повдига много въпроси, на които ще се опитаме да отговорим. Вие наистина може да храните надежда в тези случаи.
   Четвърта: Може би имате съпруг, който напълно ви е отчаял. Той е бил въдворяван от едно заведение в друго. Той буйства и е напълно полудял когато е пиян. Може би е изпадал в делириум тременс. Може би лекарите клатят глава и ви съветват да го въдворите в болнично заведение. Може би сте били принудени да го направите. Тази картина може да не е толкова мрачна както изглежда. Много от нашите съпрузи бяха стигнали дотам и се възстановиха.

   Може би имате съпруг, който напълно ви е отчаял. Той е бил въдворяван от едно заведение в друго. Той буйства и е напълно полудял когато е пиян. Може би е изпадал в делириум тременс. Може би лекарите клатят глава и ви съветват да го въдворите в болнично заведение. Може би сте били принудени да го направите. Тази картина може да не е толкова мрачна както изглежда. Много от нашите съпрузи бяха стигнали дотам и се възстановиха.
   Нека се върнем сега към съпруг номер едно. Колкото и да е странно, трудно бихте могли да е справите с него. Той се наслаждава на пиенето. Може би самата вие се наслаждавате на чашката когато не прекалява. Прекарали сте прекрасни вечери в разговори на чашка пред камината. Може би и двамата харесвате компаниите, които биха били скучни без пиене. Самите ние сме се наслаждаваки на такива вечери, прекарвахме приятно. Познаваме алкохола като средство за общуване. Някои от нас смятат, но не всички - е той има своите предимства, когато се използва разумно.
   Първият принцип за постигане на успех е никога да не се гневите - дори когато се наложи временно да напуснете съпруга си, следва да си отидете, ако можете без лоши чувства. Търпението и доброто настроение са крайно необходими.
   Седващата ни мисъл е, че никога не трябва да му казвате какво трябва да прави по отношение на пиенето си. Ако си втълпи, че сте досадна и убивате всяка радост, шансовете ви да постигнете нещо са нулеви. Той ще използва това като извинение за да пие повече. Ще ви каже че не го разбирате. Това може да ви доведе до самотни вечери. Той може да потърси друг човек за да се утеши, не винаги мъж.
   Пиенето на съпруга ви не трябва да разваля отношенията ви с приятелите или децата ви. Те имат нужда от вашата близост или помощ. Възможно е живота ви да е пълноценен и полезен дори ако съпруга ви продължава да пие. Познаваме жени, които не се страхуват и дори са щастливи при тези условия. Не се стремете да променяте съпруга си. Може би няма да успеете, дори и да се стараете.
   Знаем, че понякога трудно се спазват тези препоръки, но ще си спестите много, ако ги съблюдавате. Възможно е съпруга ви да почне да цени разумното ви поведение и търпение. Това може да положи основите на един приятелски разговор относно алкохола. Опитайте се да го поощрите сам да повдигне въпроса. По време на такъв разговор не го критикувайте. Опитайте се вместо него да се поставите на негово място. Нека се убеди, че искате по-скоро да му помогнете, а не да го упреквате.
   Когато повдигне въпроса, може да му предложите да прочете тази книга или поне главата за алкохолизма. Кажете му, че се тревожите, макар че вероятно е излишно. Мислите, че той следва да опознае по-добре проблема, рисковете които поема, ако пие прекалено много. Покажете му, че вярвате във възможностите му да спре пиенето. Кажете му, че не искате да бъдете досадница; само искате да се грижи за здравето си. По този начин бихте събудили интереса му към проблема на алкохолизма.
   Вероятно има алкохолици сред познатите му. Бихте могли да му предложите вие да се заемете с тях заедно. Пиячите обичат да помагат на други пиещи. Вашият съпруг може би ще пожелае да поговори с тях.
   Ако този подход не привлече вниманието на съпруга ви, може би ще е по-добре да изоставите темата, но след приятелски разговор, съпруга ви сам ще подхване темата. Може би ще се наложи търпеливо да изчакате, но си струва да проявите търпение. Същевременно, може би е необходимо да помогнете на съпругата на друг проблемен пияч. Ако действате по тези принципи, съпругът ви може да спре или да намали пиенето си.
   Сега да предположим, че съпруга ви отговаря на описанието на съпруг номер две. Трябва да се приложат същите принципи, които се отнасят за съпруг номер едно. След поредния запой го попитайте дали наистина иска да се откаже. Не искайте да направи това заради вас или някой друг. Просто би ли искал да го направи?
   Има голяма вероятност да го направи. Покажете му вашия екземпляр от тази книга и му кажете какво сте научили за алкохола. Дайте му да разбере, че авторите на тази книга проявяват разбиране, защото са алкохолици. Разкажете му няколко интересни истории които сте прочели. Ако смятате, че духовната програма може да го затрудни, помолете го да погледне главата за алкохолизма. Тогава може би ще прояви достатъчно интерес за да продължи.
   Ако прояви ентусиазъм, вашето съдействие ще означава много. Ако се отнесе хладно или мисли, че не е алкохолик, оставете го на мира. Не го насилвайте да следва нашата програма. Семената са посети в съзнанието му. Той знае че хиляди хора като него са се оправили. Въпреки това не му напомняйте за това след като е пил. Рано или късно вероятно ще го заварите да чете книгата. Изчакайте докато повтарящите се препъвания го убедят, че трябва да действа, защото колкото повече го пришпорвате, толкова повече забавяте възстановяването му.
   Ако имате съпруг номер три, вероятно имате късмет. Понеже сте сигурна, че той иска да спре, можете да отидете при него радостна като че ли сте открили златна мина. Той може да не сподели вашия ентусиазъм, но почти сигурно ще прочете книгата и може да възприеме програмата. Ако го направи, вероятно няма да има нужда да чакате дълго. Пак повтаряме - не го натискайте. Оставете го сам да реши. Спокойно приемете още няколко запоя. Говорете за състоянието му или за тази книга, единствено ако сам повдигне въпроса. В някои случаи оставете хора извън семейството да донесат тази книга. Те могат да го подтикнат към действие без да предизвикат враждебност. Ако извън пиенето вашият съпруг е нормален човек, на този етап шансовете ви са добри.
  Ако предположите, че мъжете от четвъртата група са безнадежни, то това не е така. Много от "Анонимните алкохолици” бяха такива. Всички се бяха отказали от тях. Поражението изглеждаше неизбежно. И все пак такива мъже достигат до внушително и мощно възстановяване.
   Има и изключения. Някои мъже са толкова увредени от алкохола, че не могат да спрат. Понякога има случаи, при които алкохолизмът е усложнен от други заболявания. Един добър лекар или психиатър може да каже до колко тези усложнения са сериозни. Така или иначе дайте на съпруга си да прочете тази книга. Може да се ентусиазира. Ако вече е въдворен в някоя институция, но може да убеди лекаря и вас, че намеренията му са сериозни, дайте му възможност да опита нашия метод, ако лекаря не смята, че състоянието му е твърде опасно. Ние горещо ви отправяме тази препоръка. В продължение на години сме работили с алкохолици въдворени в различни заведения. От публикуването на тази книга насам, АА са освободили хиляди хора от всякакви болници и институции. По-голяма част от тях никога не са се връщали в тях. Силата на Бог е велика.
   Може би сте в обратното положение. Може би съпруга ви е на свобода, а е необходимо да бъде въдворен в болнично заведение. Някои мъже не могат а и не искат да се възстановят от алкохолизма. Когато станат прекалено опасни, за тяхно добро е да бъдат затворени, но разбира се трябва да се посъветвате с добър лекар. Съпругите и децата страдат ужасно, но не повече от самите мъже.
   Но понякога трябва да започнете нов живот. Познаваме жени, които са го направили. Ако такива жени възприемат духовната програма, пътя им ще бъде по лек.
   Ако съпругът ви пие, вие вероятно се тревожите за това какво мислят околните и не искате да се срещате с приятелите си. Все повече и повече се затваряте в себе си и ви се струва, че всички приказват за положението в дома ви. Избягвате разговорите за пиене дори и със собствените си родители. Не знаете какво да кажете на децата. Когато съпругът ви се държи зле, вие се превръщате в треперещ затворник, който се моли телефона да не е бил изобретен.
   Ние смятаме, че повечето от тези притеснения са излишни. Не е необходимо да обсъждате подробно състоянието на съпруга си, но можете спокойно да кажете на приятелите и децата си за естеството на заболяването му. Трябва при това да внимавате да не поставите съпруга си в неудобно положение или да му навредите.
   Когато внимателно обясните на тези хора, че той е болен, вие ще създадете нова атмосфера. Бариерите, които сте издигнали между вас и приятелите ви ще изчезнат с нарастване на съчувствието и разбирането. Вече няма да се чувствате неловко или да се чувствате задължена да се извинявате, като че ли съпругът ви е слабохарактерен. Той е всичко друго, но не и това. Вашата новопридобита смелост, добър характер и липса на неудобство ще извършат чудеса във взаимотношенията ви с околните.
   Същият принцип важи и за отношенията ви с децата. Освен ако не се налага да бъдат предпазени от баща си, най-добре е да не се взема страна, в който и да е спор между него и тях, когато той пие. Тогава онова страшно напрежение, което царува в дома на всеки пияч ще намалее.
   Често сте се чувствала задължена да казвате на работодателите на съпруга си, че е болен, когато всъщност е бил пиян. Избягвайте да отговаряте на такива въпроси. Когато е възможно оставете съпруга си да отговаря за тях. Желанието ви да го предпазите не ви дава право да лъжете хората, които имат правото да знаят къде се намира и какво прави той. Обсъдете това с него, когато е трезвен или в добро настроение, ако отново ви постави в подобно положение се постарайте да не му се сърдите за последния път когато е постъпил така.
   Съществува един вид парализиращ страх. Може би се страхувате съпруга ви да не изгуби работата си; мислите за позора и затрудненията, които ще връхлетят вас и децата. Това може да се случи. Или може би вече се е случвало. Ако отново стане, погледнете в по- друга светлина. Може би се случва за добро. Може да направи така, че съпругът ви завинаги да спре да пие. А сега вие знаете, че може ако има желание. Много често това привидно нещастие се превръща за нас в благодат, защото разкрива пред нас пътеката, която води към Бог.
   По рано отбелязахме колко е добър живота поставен на духовна основа. Ако Бог е в състояние да реши този вечен проблем на алкохолизма, Той може да разреши и вашите проблеми. Ние съпругите, установихме, че като всички други страдахме от гордост и самосъжаление, суета и всички онези неща, които превръщат човека в егоцентрик; и на нас не ни бяха чужди егоизма и неискреността. Когато съпрузите ни почнаха да прилагат духовните принципи в живота си, разбрахме че е желателно и ние да направим същото.
   В началото някои от нас не вярваха, че се нуждаем от тази помощ. В общи линии мислехме, че сме добри жени и можем да станем още по-добри, ако съпрузите ни спрат да пият. Всъщност идеята, че сме прекалено добри за да имаме нужда от Бог е глупава. Сега се опитваме да прилагаме духовните принципи във всяка област на живота ни. Когато постъпваме така, ние установяваме, че това решава и нашите проблеми; изчезването на страха и тревогата е нещо чудесно. Ние ви приканваме да опитате нашата програма, защото нищо не е в състояние да помогне на съпруга ви повече от радикалната промяна в отношението ви към него, а Бог ще ви посочи как да го постигнете. Вървете напред заедно със съпруга си, ако можете.
   Ако вие и съпругът ви намерите разрешение на проблема с пиенето, вие разбира се ще бъдете много щастливи. Естествено всички проблеми няма да бъдат разрешени веднага. Семената са започнали да покълват в новата почва, но разтежа им едва е започнал. Независимо от новооткритото ви щастие, ще има и добри и лоши моменти. Много от старите ви проблеми все още остават. Така и трябва да бъде.
   Вашата вяра и искреност, както и тази на съпруга ви ще бъдат подложени на изпитание. Трябва да приемете тези изпитания като част от вашето обучение, защото по този начин ще се учите да живеете. Ще допускате грешки, но ако сте настоятелни, те няма да се връщат назад. Вместо това ще извлечете от тях поука. Щом ги преодолеете, животът ви ще стане по-добър.
   Някои от трудностите са раздразнението, наранените чувства и обидата. Понякога съпругът ви ще постъпва неразумно и вие ще искате да го критикувате. Като се започне от някоя дреболия, на семейния хоризонт могат да струпат буреносните облаци на кавгата. Тези семейни противоречия са особенно опасни за съпруга ви. Често ще трябва да поемате отговорност за това да ги избягвате или да ги поемате под контрол. Никога не забравяйте, че чувството за обида е смъртна опасност за алкохолика. Нямаме предвид непременно да се съгласявате със съпруга си, когато има естествена разлика във възгледите ви. Просто бъдете внимателна и не изразявайте несъгласието си гневно или чрез критика.
   Вие и съпругът ви ще установите, че можете да се справите със сериозните проблеми по-лесно отколкото с дребните. Следващия път, когато започнете някой разгорещен спор на каквато и да е тема , всеки да си запазва правото да се усмихне и да каже: "Проблемът става сериозен. Съжалявам че се разтроих. Ще го обсъдим по-късно”. Ако съпругът ви живее на духовна основа, той също ще се стреми да заглажда разногласията.
   Съпругът ви знае, че ви дължи нещо повече от своята трезвеност. Има желание да постъпва добре. И все пак не трябва да очаквате прекалено много. Начина му на мислене и поведението му са се градили в продължение на години. Търпението, толерантността и обичта са най важните неща. Проявете ги сама и те ще се върнат от негова страна. Ако и двамата имате желание да се справите със собствените си недостатъци, няма да има нужда взаимно да се критикувате.
   Ние носим в себе си образа на идеалния мъж, онзи на когото бихме искали да приличат нашите съпрузи. Най-естественото нещо, когато е решен алкохолния му проблем е да искате да постигне този идеал. Едва ли ще успеете, защото както вие така и той едва започвате своето развитие. Бъдете търпелива.
   Другото чувство, което вероятно ще ви измъчва е раздразнението, че любовта и верността не са успели с алкохолизма на съпрузите ви. Не ви допада това, че съдържанието на една книга или работата на друг алкохолик са постигнали за няколко седмици това, което вие сте се борили в продължение на години. В такива моменти забравяме, че алкохолизмът е болест, над която не бихме могли да имаме каквато и да е власт. Съпругът ви първи ще признае, че благодарение на вашата всеотдайност и грижи е достигнал до точката на духовния опит. Без вас отдавна би пропаднал. Когато притаеното чувство на обида изплува, опитайте се да оцените какво имате. В крайна сметка семейството ви отново се е събрало, алкохола вече не проблем и вие и съпругът ви вървите към бъдеще, за което дори не сте мечтали.
   Друг проблем е може би ревността, която ще изпитате към вниманието, което той оказва на други хора, особено на алкохолици. Вие дълго сте жадували компанията му, а той прекарва дълги часове да помага на други хора и семейства. На вас ви се струва, че той сега трябва да ви принадлежи. А всъщност той сега трябва да работи с други хора за да подържа своята трезвост. Понякога проявява такъв интерес, че действително ви пренебрегва. Къщата ви е пълна с непознати, може би някои от тях не ви харесват. Той се вълнува от техните трудности, но не и от вашите собствени. Няма да постигнете нищо добро, ако му изтъквате това и изисквате внимание за самата себе си. Смятаме, че е истинска грешка да се охлажда ентусиазма му за работа с алкохолици. Предлагаме да насочите вниманието си към съпругите на алкохолици. Те се нуждаят от съветите и обичта на една жена, преминала през тежки изпитания.
   Вероятно вие и съпругът ви сте живели твърде дълго в самота, защото пиенето често води до изолирането на съпругата на алкохолика. Затова вие вероятно също имате нужда от нови цели и интереси. Ако вместо да се оплаквате му помагате, ще установите че ентусиазма му ще утихне. И двамата ще придобиете ново чувство за отговорност спрямо другите. Както вие, така и съпругът ви следва да мислете как да допринесете за живота, а не какво да вземете от него. Без съмнение животът ви ще стане по-пълноценен. Ще забравите стария начин на живот и ще откриете по-добър.
   Вероятно съпругът ви ще започне добре живота си на нова основа, но тъкмо когато нещата започнат да се развиват добре, той ще ви смае като се прибере пиян. Ако сте сигурна, че той наистина иска да спре да пие, излишно е да изпадате в паника. Макар, че е много по-добре да няма рецедиви както беше с някои от нашите мъже, в някои случаи това въобще не е страшно. Съпругът ви трябва да се убеди, че трябва да удвои духовната си активност, ако иска да оцелее. Няма нужда да му напомняте за духовните му пропуски - той и сам ще ги види. Ободрете го и го попитайте как да му помогнете.
   И най-малката проява на страх и нетърпимост може да намалят шансовете на съпруга ви за възстановяване. В момент на слабост той може да представи вашата неприязън към новите му приятели като извинение да пие.
   Ние никога не се опитваме да подредим живота на един мъж за да го предпазим от съблазни. И най-малкото усилие да насочите срещите и делата му така, че да не бъде изкушен, ще бъде забелязано. Позволете му да се чувства да прави и ходи където си иска. Това е важно. Ако се напие, не се упреквайте. Бог или е освободил вашия съпруг от алкохолния му проблем или не го е направил. Ако не го е направил, по-добре да установите това веднага. Тогава вие и съпругът ви ще можете да започнете всичко от основите. За да се избегне повторението оставете този проблем в ръцете на Бог.
  Разбира се, че ви даваме насоки и съвети. Може би ви се струва, че ви изнасяме проповеди. Извинете, ако е така, защото самите ние не винаги възприемаме хората, които ни поучават. Но това, което сме представили тук, се основава на нашия мъчителен опит. Изпитали сме тези неща на собствения си гръб. Ето защо ни се иска да ни разберете и да избегнете излишните трудности.
   Ето защо на вас, които може би скоро ще се присъедините към нас казваме: "Желаем ви сполука и Бог да ви благослови!”

Категории: Към близките | Добавен от : July (04-09-2011)
Прегледи: 3528 | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Само регистрирани потребители могат да добавят коментари
[ Регистрация | Влез ]
Меню:
Секция с категории:
Новите членове питат [20]
Към близките [3]
Групата на АА [7]
...там, където всичко започва
Към свещенослужителите и духовенството [4]
АА в изправителни учреждения [4]
0т историята на АА [0]
Третия завет на АА - Служенето [4]
Лични истории. Пубикувани в АА Grapevine [2]
АА за жените [2]
Наши приятели:
Анонимни Алкохолици в европейския регион
Сайтове на АА по целия свят
АА Грейпвайн - международен журнал на Анонимни Алкохолици
Ал-Анон в България

Търсене:

Статистика:

Всичко на линия: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Боже, дари ни смирението да приемаме нещата, които не можем да променим,
смелостта, да променяме нещата, които можем да променим и мъдростта да разбираме разликата.
Site created in uCoz